OSP Skalbmierz
SZKOLENIE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY

SZKOLENIE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY

Długie jesienne wieczory sprzyjają wspólnym ćwiczeniom strażaków. Po raz kolejni nasi członkowie zorganizowali i odbyli własne ćwiczenia doskonalące. Tym razem tematyka dotyczyła udzielania pierwszej pomocy.

16 października w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalbmierzu, członkowie naszej jednostki odbyli szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Bardzo często jesteśmy pierwszym zastępem ratowniczym na miejscu wypadków komunikacyjnych, do których dochodzi na terenie naszej gminy.

Podczas dwugodzinnego szkolenia, druhny i druhowie utrwalali wiadomości z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy. Całość omawianego materiału skupiła się na praktycznym zastosowaniu procedury nr 2 oraz procedury nr 3 zawartych w wykazie procedur ratowniczych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy opublikowanych w lipcu, przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w dokumencie o nazwie „Zasady Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym”.

Podczas szkolenia nacisk położono w szczególności na:

  • Zasadach doboru wysokości kołnierza ortopedycznego,
  • Unieruchamianiu szyjnego odcinka kręgosłupa osobie siedzącej i leżącej, przy użyciu kołnierza ortopedycznego,
  • Tlenoterapia bierna,
  • Ocena stanu osoby oszkodwanej ABC,
  • Resuscytacja krążeniowo – oddechowo u osób dorosłych,
  • Badanie urazowe osób poszkodowanych,
  • Opatrywanie ran,
  • Stabilizacja złamań z wykorzystaniem szyn Kramera,
  • Podejmowanie leżącego poszkodowanego na deskę ortopedyczną różnymi sposobami.

Po przećwiczeniu wszystkich wymienionych wyżej elementów druhny i druhowie kilkukrotnie przećwiczyli stosowanie już całej procedury nr 2 w stosunku do poszkodwanego leżącego.

Dla kilku strażaków, to szkolenie było pierwszym kontaktem ze sprzętem medycznym, będącym na wyposażeniu naszej jednostki. Nie mniej jednak, wszyscy uczestnicy szkolenia, byli w nie bardzo zaangażowani i sumiennie przykładali się do wykonywanych ćwiczeń.

Obszar pierwszej pomocy jest bardzo ważny i należy go jak najczęściej ćwiczyć, a tym samym eliminować wszelkie błędy i niedoskonałości podczas ćwiczeń, ponieważ w prawdziwym działaniu nie możemy sobie pozwolić na błędy.

Składamy serdeczne podziękowania Zespołowi Placówek Oświatowych w Skalbmierzu, a przede wszystkim Panu Łukaszowi Paryżowi, za wypożyczenie na czas ćwiczeń fantoma do nauki masażu serca.

Dołącz do nas
Google+