OSP Skalbmierz
ĆWICZENIA NA OBIEKCIE

ĆWICZENIA NA OBIEKCIE

Ćwiczenia pożarnicze są bardzo ważnym elementem doskonalenia umiejętności wszystkich strażaków. W każdym kwartale jednostki O.S.P. w KSRG z naszego powiatu, biorą udział wspólnie z zastępem Państwowej Straży Pożarnej w ćwiczeniach na obiekcie. Tak też było i w tym kwartale.

W dniu 27 sierpnia w godzinach od 9 - 11, zastęp GBA-Rt 2,5/16, wspólnie z II zmianą służbową Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej w Kazimierzy Wielkiej brał udział w ćwiczeniach na obiekcie. Tym razem ćwiczenia zostały przeprowadzone w budynku Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej.


Na początku dowódca zmiany JRG, st. asp. Jerzy Wąż, zapoznał strażaków z tematem oraz celem ćwiczeń, po czym rozpoczął się pierwszy etap polegający na zapoznaniu się z obiektem. Etap ten ma na celu zapoznać strażaków z układem pomieszczeń w obiekcie, oraz usytuowaniem miejsc newralgicznych zwłaszcza takich jak główne wyłączniki prądu, kotłownia, pomieszczenie socjalne, w którym może znajdować się butla z gazem oraz inne w, których ryzyko wystąpienia pożaru jest stosunkowo największe.


Drugi etap podczas, tego typu ćwiczeń to zawsze zadanie praktyczne. Tym razem ćwiczony był element pożaru w jednym z pomieszczeń na I piętrze Urzędu Skarbowego. Zastęp z JRG wspólnie z naszym zastępem bez większych trudności wykonał założone zadanie. Nasze działania polegały głownie na zbudowaniu linii zasilającej do samochodu pożarniczego z JRG, oraz przygotowaniu jednej roty do wejścia w strefę zadymienia w celu podmiany pracującej już roty z JRG.


Wiedza zdobyta podczas tego typu ćwiczeń, może okazać się bardzo przydatna podczas prawdziwych działań w danym obiekcie. Miejmy jednak nadzieję, że nasza wizyta na obiektach, w których ćwiczymy, zawsze będzie związana tylko i wyłącznie z okresowymi ćwiczeniami.

 

Dołącz do nas
Google+