OSP Skalbmierz
ĆWICZENIA Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

ĆWICZENIA Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

Kiedy strażacy mają chwilę odpoczynku i nie muszą wyjeżdżać do zdarzeń, bardzo ważnym elementem służby każdego strażaka, w tym także ochotnika jest szkolenie. W Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalbmierzu, każdego miesiąca odbywa się własne, wewnętrzne szkolenie doskonalące obejmujące różne zagadnienia, z którymi przychodzi się mierzyć podczas działań ratowniczych. Celem tych szkoleń jest utrwalenie posiadanej już wiedzy i zdobycie nowej.

 W miesiącu maju tematyka szkolenia obejmowała podstawy ratownictwa technicznego. To szkolenie ze względu na złożonośc tematu odbyło się w dwóch etapach.

Pierwszy etap, był czysto teoretyczny. Podczas tego etapu, z pomocą prezentacji multimedialnych oraz odpowiednio wybranych filmów, członkowie utrwalali wiedzę dotyczącą ogólnych zasad organizacji działań z zakresu ratownictwa technicznego i organizacji działania ratowniczego podczas wypadków komunikacyjnych. Przypomniane zostały także podstawowe zasady BHP dotyczące posługiwania się hydraulicznymi narzędziami ratowniczymi. 

Drugi etap to praktyczne ćwiczenia podczas, których członkowie ćwiczyli elementy kwalifikowanej pomocy przedmedycznej, a także doskonalili techniki posługiwaia się hydraulicznymi narzędziami ratowniczymi podczas wypadków komunikacyjnych. Tym razem główny nacisk, podczas tego praktycznego etapu położono na wykonywanie dostępu do osób poszkodowanych podczas zderzeń czołowych pojazdów, technik odcinania dachu oraz zastosownaia metody "rozpieracza ramieniowego", w przypadku braku rozpieracza kolumnowego podczas uwalniania osób poszkodwanych.

Oby wiedza ugruntowana podczas tego szkolenia, jak najrzadziej musiała być stosowana przez strażaków podczas działań ratowniczych.

Ćwiczenia prowadził naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalbmierzu - druh Adam Dębowski oraz Prezes - druh Dariusz Wojtasik.

Dołącz do nas
Google+