OSP Boszczynek

W 1922 roku powstała nasza jednostka . Rok nadania sztandaru 1960 , miejsce siedziby - remiza OSP . Prezez Tadeusz Malara , Naczelnik Józef Bondaś . 

Boszczynek dawniej Boszczyn już od 1379 roku istniał jako własność szalachecka . W 1792 roku było 17 domów , w tym dwór , mieszkało 93 ludzi w tym 5 żydów . W 1880 roku był już urząd gminy i szkoła gminna . Po pierwszej wojnie światowej powstała Straż Pożarna ,według opowiadań naszych ojców w 1922 roku na wniosek pana Slaskiego właściciela dworu przy współpracy urzędników gminy , tu trzeba wymienić  pana Dalczaka wszysscy mężczyźni wstąpili do Ochotniczej Straży Pożarnej . Prezesem honorowym został pan Slaski a naczelnikiem został Lucjan Soból - podoficer wojska polskiego . Pierwszym gospodarzem był Wojciech Zyguła . Strażacy pilnie ćwiczyli musztrę wojskową i zdobywali wiedzę z zakresu ochrony przeciw pożarowej . Za dobrą ocenę na zawodach w Skalbmierzu Straż otrzymała ręczną sikawkę . Miejscowi kowale zrobili dwukołowy pojazd z drewnianą beczka do przewożenia wody  . Urząd gminy i Kasa Stefczyka ufundowała dwa metalowe beczkowozy , które przetrwały do 1950 roku . Straż była bardzo powiązana ze społeczeństwem wsi. W czasach terroru komunistycznego strażacy udawali sie pojedynczo do kościoła w ubraniach cywilnych a dopiero w kościele ubierali umundurowanie . W okrasie okupacji  hitlerowskiej remiza była miejscem przechowywania broni . W okresie okupacji trzon Oddziału Armii Krajowej w Boszczynku stanowili przeszkoleni strażacy . W 1946 r pamiętamy pożar zabudowań u Grabińskich. Brakowało wtedy węży by tłoczyć wodę z Małoszówki sikawką ręczną . Już przed wojną Ochotnicza Straż Pożarna w Boszczynku posiadała ;

-umundurowanie galowe z mosiężnymi hełmami , pasami bojowymi i toporkami

-sikawkę ręczną 

-trzy pojazdy konne dwukołowe z beczkami 

-wóz konny do przewozu strażaków oraz sprzętu

-wybudowano drewnianą remizę strażacką 

Po Lucjanie Sobólu naczelnikiem został Stefan Nowak był on do 1950 roku . Następnym naczelnikiem był Zygmunt Gałka po wyjeździe do Baranowa naczelnikiem został Władysław Kosałka podchorąży wojska polskiego . Po jego wyjeździe do Zagłębia naczelnikiem został Franciszek Oleksy . Następnie w kolejności naczelnikami byli ; Zdzisław Kosałka , Kazimierz Ocheduszka , Mieczysław Mleko , Józef Krusiec, Następnym naczelnikiem był Waldemar Wanik a od 2002 ruku naczelnikiem jest Józef Bondaś. Ochotnicza Straż Pożarna szybko została dosprzętowiona ; 

-W 1956 otrzymano motopompę 400-setkę

-W 1958 otrzymano specjalistyczny wóz strażacki 

-W 1958 syrene ręczną 

W 1960 ufundowano sztandar Ochotniczej Straż Pożarnej . 

W 1971 roku Ochotnicza Straż w Boszczynku obchodziła 50-lecie powstania . Na tą rocznicę władze powiatowej Komendy Straży Pożarnej z Kazimierzy Wielkiej przydzieliły samochód strażacki . Jego kierowcami byli ; Władysław Luty , Jan Gajda , Bondaś Adam , Józef Bondaś . Również straż została doposażona w nową motopompę 800-setkę z ręcznym rozruchem a następnie z rozruchem elektrycznym . Obecnie straż posiada umundurowanie bojowe i koszarowe , hełmy strazackie , dwie pompy szlamowe , agregat prądotworczy , węże gaśnicze i ssawne , piłę spalinową do drzewa , autopompę , latarki , dwie motopompy PO3 i PO5, pasy bojowe . drabinę trzyprzęsłową , tłumice , bosaki , widły , łopaty , prądownice . 

Dołącz do nas
Google+