OSP Nagłowice
Walne zebranie za  2014r

Walne zebranie za 2014r

Dnia 31 stycznia 2015 r. w Sali kinowej GOK w Nagłowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Nagłowice.

Dnia 31 stycznia 2015 r. w Sali kinowej GOK w Nagłowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Nagłowice.
Na sali GOK zebrali się członkowie straży i zaproszenia goście: Prezes Gminnego Związku OSP RP mgr Elżbieta Frejowska, komendant PSP w Jędrzejowie st. bryg. mgr inż. Tomasz Witecki , zarząd OSP Nagłowice, Wójt Gminy Nagłowice Pani mgr inż. Monika Bolewska , Przewodnicząca rady gminy Nagłowice Pani Urszula Wojtasik-Kaczmarek , radna Nagłowic Pani Elżbieta Zygmunt, sołtys Nagłowic Dziambor Agnieszka , druhowie OSP Nagłowice oraz mieszkańcy Nagłowic.
Zebranie odbyło się według następującego porządku:

Otwarcie zebrania.
Wręczenie dyplomu dla strażaka 2014r oraz podziękowanie byłej Wójt
Elżbiecie Frejowskiej za dotychczasową współprace z OSP NAGŁOWICE
Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta .
Przyjęcie porządku zebrania.
Sprawozdanie z działalności.
Sprawozdanie finansowe.
Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
Dyskusja.
Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
Wolne wnioski.
Podjęcie uchwał i przekazanie do ZG OSP RP
Prezentacja podsumowująca działalność OSP NAGŁOWICE w 2014 r.
Zakończenie zebrania.

Zebranie poprowadził Prezes OSP Nagłowice Poczęty Robert oraz z-ca prezesa Żytniewski Piotr.
W dalszej części zebrania odczytano sprawozdania za 2014 rok i plany na 2015r. Sprawozdania zostały przyjęte i na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd otrzymał od zebranych absolutorium za okres sprawozdawczy.

Ważnym punktem zebrania było zgłoszenie wniosku do Rady Gminy Nagłowice o zabezpieczenie środków na zakup fabrycznie nowego samochodu strażackiego GBA 3.5 4x4 . Pozyskanie środków na zakup nowego sprzętu oraz pozyskanie nieodpłatnie samochodu typu Bus.

Następnie druh Treter Szczepan kronikarz OSP Nagłowice zaprezentował krótką prezentacje która podsumowała wyjazdy oraz ważne wydarzenia OSP NAGŁOWICE w 2014r.
Po obejrzeniu prezentacji zaproszono wszystkich uczestników na poczęstunek.

Dołącz do nas
Google+