OSP Nagłowice
Walne Zebranie Sprawozdawczo OSP Nagłowice.

Walne Zebranie Sprawozdawczo OSP Nagłowice.

Dnia 11 lutego 2017 r. w Sali kinowej GOK w Nagłowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo OSP Nagłowice.

Dnia 11 lutego 2017 r. w Sali kinowej GOK w Nagłowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo OSP Nagłowice.
Na sali GOK zebrali się członkowie straży i zaproszenia goście: Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Jędrzejowi mł. bryg. mgr Tomasz Gil, Prezes Gminnego Związku OSP RP mgr Elżbieta Frejowska, Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Nagłowicach dh Leszek Równicki, zarząd i druhowie OSP Nagłowice, Wójt Gminy Nagłowice Monika Bolewska , Przewodnicząca rady gminy Nagłowice Pani Urszula Wojtasik-Kaczmarek , radna Nagłowic Pani Elżbieta Zygmunt, sołtys Nagłowic Anna Żytniewska , Proboszcz Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Nagłowicach ks. Wacław Woźnica, prezes zarządu Lokalnej Grupy Działania Gryf Pani Wypych Bogusławę oraz mieszkańcy Nagłowic.
Zebranie odbyło się według następującego porządku:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta .
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności.
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
8.Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
9.Zaprzysiężenie nowych członków OSP
10. Dyskusja.
11. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie zebrania.

Zebranie rozpoczął Prezes OSP Nagłowice dh. Treter Szczepan który uczcił minutą ciszy zmarłych strażaków a w szczególności zmarłego dh Bała Ryszarda który w ubiegłym roku odszedł na wieczną służbę . Następnie prowadzenie zebrania przejął dh Jacek Lato który został jednogłośnie wybrany na przewodniczącego zebrania. W dalszej części zebrania odczytano sprawozdania za 2016 rok i plany na 2017r. Sprawozdania zostały przyjęte i na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd otrzymał od zebranych absolutorium za okres sprawozdawczy.
Ważnym punktem zebrania było zaprzysiężenie nowych członków oraz powołanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej . Miło nam również poinformować ,że w szeregi Ochotniczej straży pożarnej wstąpił ks. Wacław Woźnica Proboszcz Parafii w Nagłowicach .
Następnym puntem była dyskusja która wywołała dużo emocji ale bez emocji nie było by zebrania .
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej dziękujemy wszystkim gościom za przybycie .

Dołącz do nas
Google+