OSP Nagłowice
Akcja Honorowego Krwiodastwa

Akcja Honorowego Krwiodastwa

Dnia 9 kwietnia 2016 r., w sobotnie w godzinach 10:00 - 13:00, odbyła się trzecia akacja krwiodawstwa organizowana przez strażaków z OSP Nagłowice .

Dnia 9 kwietnia 2016 r., w sobotnie w godzinach 10:00 - 13:00, odbyła się trzecia akacja krwiodawstwa organizowana przez strażaków z OSP Nagłowice . Akcja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach . W akcji wzięło udział 26 krwiodawców a krew oddało 15 osób, oraz 4 osoby które nie mogły uczestniczyć w akcji ale oddały krew w RCKIK Kielce na konto akcji organizowanej przez strażaków (8,55 l) . Widać że nasze starania owocują gdyż zebraliśmy o 2,7 l więcej niż poprzednia akcja . Następnej akcji już 11 VI 2016r . KREW DAREM ŻYCIA.
Ochotnicza Straż Pożarna w Nagłowicach , składa serdeczne podziękowanie osobom, które oddały krew, jak również tym, które wyraziły chęć pomocy poszkodowanym, lecz ze względów zdrowotnych nie zostały zakwalifikowane do oddania krwi.
Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo

Dołącz do nas
Google+