OSP Nagłowice
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Nagłowice.

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Nagłowice.

Dnia 15 marca 2014 r. w Sali kinowej GOK w Nagłowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Nagłowice.

Na sali  GOK zebrali się członkowie straży i zaproszenia goście: Prezes Gminnego Związku OSP RP mgr Elżbieta Frejowska, z-ca dowódcy JRG PSP Jędrzejów mł. bryg. inż. Olesiński Tomasz , zarząd OSP Nagłowice ,
sołtys Nagłowic Dziambor Agnieszka , były  naczelnik OSP Nagłowice Józef Koczanowski oraz mieszkańcy Nagłowic.
Zebranie odbyło się według następującego porządku:

 1. Otwarcie zebrania.

 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta .

 3. Udekorowanie Strażaka roku 2013r

 4. Przyjęcie porządku zebrania.

 5. Sprawozdanie z działalności.

 6. Sprawozdanie finansowe.

 7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.

 8. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.

 9. Dyskusja.

 10. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.

 11. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.

 12. Wolne wnioski.

 13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.

 14. Prezentacja filmu z poświęcenia Stara 200 z roku 1995r

 15. Zakończenie zebrania.


Zebranie poprowadził Prezes OSP Nagłowice Poczęty Robert oraz z-ca prezesa Żytniewski Piotr.
W dalszej części zebrania odczytano sprawozdania za 2013 rok i plany na 2014r. Sprawozdania zostały przyjęte i na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd otrzymał od zebranych absolutorium za okres sprawozdawczy.
Następnie druh Treter Szczepan kronikarz OSP Nagłowice zaprezentował film z poświęcenie obecnie używanego wozu bojowego Star 200 strażaków z Nagłowic z 1995 roku.
Na koniec Dh. przedstawił prezentację samochodu GCBA 4/16 Star/Man 15.220/AutoSHL Kielce - JRG Sandomierz oraz nowego GCBA 5/32 Scania P360/BPS Szczęśniak które strażacy z Nagłowice chcieli by w najbliższych latach pozyskać do jednostki  
Następnie zaproszono wszystkich uczestników na poczęstunek.

Dołącz do nas
Google+