OSP Małogoszcz
My dajemy z siebie 100% - Ty podaruj nam 1%

My dajemy z siebie 100% - Ty podaruj nam 1%

Ochotnicza Straż Pożarna w Małogoszczu w swojej działalności kierowała się szczytnymi ideami służenia społeczeństwu i niesienia pomocy poszkodowanym, w chwili obecnej podejmuje coraz to trudniejsze zadania ratownicze.

Wraz z Państwową Strażą Pożarną współtworzy nowoczesne oblicze polskiego pożarnictwa. Społeczność lokalna docenia udział strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych w gaszeniu pożarów, wypadkach drogowych, usuwaniu skutków wichur, a także innych klęsk żywiołowych. Nie jest więc przypadkiem, że w badaniach opinii społecznej strażacka działalność zyskuje największe uznanie. Strażacy-Ochotnicy są ludźmi uczącymi się, a także wykonującymi różne zawody, którzy strażacką służbę pełnią bezinteresownie w czynie społecznym.

Do niesienia pomocy dla społeczności lokalnej, strażacy ochotnicy potrzebują coraz lepszy sprzęt, na który nie stać przeciętnego człowieka i dlatego też apelujemy o przekazywanie 1 % podatku na rzecz naszej jednostki. Pozyskane środki finansowe będą przeznaczone na zakup umundurowania, sprzętu pożarniczego oraz na działalność zapewniającą poprawę ochrony przeciwpożarowej w naszej gminie.

Aby przekazać 1% podatku w rocznym zeznaniu podatkowym za 2017 rok należy wpisać numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego (OPP):
0000 116 212
Cel szczegółowy 1%:
OSP MAŁOGOSZCZ
28-366 MAŁOGOSZCZ UL. WARSZAWSKA 1

Za każde wsparcie Dziękujemy

Dołącz do nas
Google+