OSP Małogoszcz
Pożar w miejscowości Bizorenda

Pożar w miejscowości Bizorenda

Pożar budynku gospodarczego

W czwartek 11 czerwca o godzinie 12.45 zastępy straży z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Jędrzejowie zostały zadysponowane do pożaru budynku gospodarczego (letniej kuchni) w miejscowości Bizorenda gm. Sobków. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono pożar części socjalnej budynku gospodarczo-inwentarskiego (budynek ten był murowany, w części objętej pożarem kryty eternitem ). Osób poszkodowanych nie było. Pożar znajdował się w stanie rozgorzenia. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, identyfikacji zagrożenia, wyłączeniu instalacji elektrycznej, wyznaczeniu i zabezpieczeniu terenu działań ratowniczych. Następnie wprowadzono rotę w sprzęcie Ochrony dróg oddechowych z prądem wody z linii szybkiego natarcia do wnętrza budynku. Dalsze działania straży polegały na podaniu jeszcze jednego prądu w natarciu i jednego w obronie na budynek inwentarski. Z informacji uzyskanych od właściciela posesji wynikało, iż przed przybyciem straży właściciel z budynku inwentarskiego wyprowadził jedną sztukę bydła, ponadto uzyskano informację, iż w pomieszczeniu gospodarczym przy budynku inwentarskim znajdują się trzy butle propan-butan 11 kg. Butle te zostały przeniesione w bezpieczne miejsce. Dalej kontynuowano działania gaśnicze w trakcie których Kierujący Działaniami pozyskał informację, iż w pomieszczeniu objętym pożarem znajduje się butla propan-butan 11 kg. W związku z powyższym podjął on decyzję o wyznaczeniu strefy zagrożenia pozostawiając w działaniu rotę odpowiednio zabezpieczoną i przystąpieniu do zlokalizowania butli w pomieszczeniu przy kuchni gazowej. W tym celu użyto kamery termowizyjnej. W trakcie prowadzonych działań gaśniczych w pomieszczeniu kuchni letniej zlokalizowano trzy sztuki butli gazu propan- butan 11kg. Podjęto decyzję o intensywnym schładzaniu zlokalizowanych butli z bezpiecznych stanowisk gaśniczych. W trakcie akcji ratowniczej i bieżącej oceny sytuacji oraz informacji uzyskanych od właściciela nie wynikało, iż w budynku objętym pożarem znajdują się trzy butle gazu propan-butan. Po intensywnym schłodzeniu butli sprawdzeniu temperatury przy pomocy kamery termowizyjnej i pirometru podjęto decyzję o ich ewakuacji na zewnątrz budynku w bezpieczne miejsce i dodatkowym schłodzeniu. Na polecenie Kierującego Działaniami Ratowniczymi został zadysponowany patrol Policji w celu zabezpieczenia działań. Zabezpieczenie medyczne realizował Zespół Ratownictwa Medycznego od początku prowadzonej akcji. Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do dogaszania i usuwania nadpalonych części konstrukcji dachowej na zewnątrz budynku oraz kontynuowano prace rozbiórkowe, a tlące resztki usuwano na zewnątrz i dogaszano. Po przewietrzeniu pomieszczenia okazało się, że główne źródło ognia powstało w okolicy kuchni gazowej. Zaopatrzenie wodne realizowano z sieci hydrantowej oddalonej 60 metrów od posesji. Właściciel budynku został ukarany przez Policję mandatem karnym za stworzenie zagrożenia.
Tekst: Aleksandra Kokosińska
Foto: PSP Jędrzejów

Dołącz do nas
Google+