Historia OSP Skororcice

Był rok 1954. Na zebraniu wiejskim poruszono sprawę pożarów, których w owym czasie było dużo i wyrządzały ogromne straty niszczące dobytek. W celu zapobieganiu temu żywiołowi dwóch ludzi (Gzyl Bolesław i Skadłubowicz Józef), wyszli z poważnym wnioskiem, aby założyć Ochotniczą Straż Pożarną w Skorocicach. Przekonali do tego mieszkańców Skorocic, wniosek poparto jednogłośnie. Chodziło bowiem o bezpieczeństwo mienia, a jednocześnie nadarzała się okazja wyzwolenia chęci zorganizowania społecznego działania. Spośród 28 członków, którzy zadeklarowali swą przynależność powołano Zarząd jednostki w składzie:
1.Skadłubowicz Józef – Naczelnik,
2.Walczak Stanisław – Prezes,
3.Gzyl Bolesław – Sekretarz,
4.Czerw Franciszek – Skarbnik,
5.Czerw Henryk – Gospodarz
Z powodu braku odpowiednich dokumentów trudno jest wymienić wszystkich członków. Jednak dzięki relacji członków, organizatorami naszej jednostki byli oprócz wyżej wymienionych: Łukasik Paweł, Walczak Józef, Budera Adam, Sygut Julian, Walczak Włodzimierz, Maj Franciszek.
Początki były trudne, ponieważ kasa była pusta a potrzeb było bez liku. Dostaliśmy prymitywny sprzęt przeciwpożarowy tj.: sikawa ogniowa i jako taki sprzęt towarzyszący jej. Z tego nasza jednostka była bardzo dumna i ucieszona, gdyż czytaj dalej

Dołącz do nas
Google+