Historia powstania jednostki

Informacja o założeniu OSP w Podstolicach

Straż Ogniowa (tak się początkowo nazywała) została założona 23.02.1912 r. jako obrona przed pożarami na terenie; Podstolic, Sygneczowa, Janowic i okolicznych wsi.
Założycielami "Straży Ogniowej" w Podstolicach byli:

* ŚMIESZKIEWICZ Władysław,
* BAŁA Stanisław,
* JAMKA Karol,
* ŁAZARZ Józef,
* CHLEBDA Jan,
* KOWALCZYK Bartłomiej,
* BURMER Paweł

W 1915 roku ze składek własnych i społeczeństwa została zakupiona ręczna pompa, tzw. sikawka i dwa odcinki węży. Od tego roku Straż Ogniowa działała jako jednostka zorganizowana. Tego też roku został wybrany Zarząd Straży Ogniowej w Podstolicach. Pierwszym komendantem został KAROL JAMKA - organista w kościele parafialnym w Podstolicach.
Od samego początku swojego istnienia Straż w Podstolicach opiekuje się figurą św. Floriana, której głównym fundatorem w 1872 roku był gospodarz KOPA z Polanek Podstolskich.
W latach 1916-1918 na terenie wsi często wybuchały pożary, czemu sprzyjała gęsta zabudowa drewnianych domów, szop i stodół pokrytych strzechą. W walce z żywiołami i innymi klęskami żywiołowymi, Straż Pożarna w Podstolicach był jednostką przodującą w naszym regionie, za co społeczeństwo darzyło ją ogromna sympatią nie szczędząc datków na rozwój jednostki. Straż odwdzięczała się swoim darczyńcom organizując potańcówki, przedstawienia i akademie.
W 1918 roku wybudowano drewnianą szopę, którą nazwano REMIZA STRAŻACKA.
Lata dwudzieste minionego wieku to okres częstych pożarów. Z pośród nich w pamięci starszych mieszkańców pozostaje pożar młyna w przysiółku Zamłynie w roku 1925.
W okresie tym Strażacy gasili pożary przy pomocy ręcznej pompy przewożonej na prymitywnym wozie konnym. Konie do zaprzęgu oddawał do dyspozycji straży co miesiąc inny gospodarz. Strażacy gromadzili się na dźwięk gongu, czyli metalowej szyny wiszącej na drzewie w centrum wsi lub na głos trąbki strażackiej.
W roku 1928 został poświęcony sztandar, ufundowany przez społeczeństwo wsi, na którym widnieją: obraz św. Floriana i godło Rzeczypospolitej - orzeł w koronie. Uroczyste poświęcenie sztandaru nastąpiło 15 sierpnia 1928 roku w kościele parafialnym w Podstolicach. Poświęcenia dokonał ówczesny proboszcz, ks. kanonik JAN WCISŁO. Z funduszy uzyskanych za gwoździe wbijane do drzewca sztandaru, został zakupiony wózek pod pompę ręczną wraz z wyposażeniem oraz mundury wyjściowe. Od tamtej pory Straż Pożarna uświetnia swoim udziałem wszelkie uroczystości kościelne i państwowe.
W czasie okupacji członkowie straży z narażeniem życia ukrywali sztandar przed hitlerowcami, jak również byli wyznaczani jako zakładnicy na wypadek działalności ruchu oporu.
Po wojnie członkowie OSP za nie należenie do organizacji partyjnej i branie udziału w uroczystościach kościelnych i religijnych, byli represjonowani przez ówczesne władze PRL.
Od początku swej działalności członkowie straży ofiarnie pracowali i nadal pracują społecznie, zarówno na rzecz jednostki jak i całej wsi.
W roku 1957 wybudowano małą murowaną remizę, oraz zakupiono z własnych funduszy motopompę.
W roku 1959, z inicjatywy honorowego prezesa OSP Podstolice ks. kanonika Jana Matogi, proboszcza parafii, wybudowano koło kościoła kryty betonowy zbiornik przeciw pożarowy o pojemności 115 tysięcy litrów.
W roku 1960 jednostka otrzymała elektryczną oraz ręczną syrenę alarmową.
W roku 1962, rękami strażaków, zbudowano we wsi linię telefoniczną.
W roku 1968 OSP zakupiła parcele z budynkiem do rozbiórki. Tego też roku odbyło się uroczyste wmurowanie Karmienia Węgielnego pod budowę Domu Strażaka. Dom ten budowano w czynie społecznych a jego uroczyste oddanie odbyło się w 1973 roku. Rok później jednostka otrzymała samochód pożarniczy lekkiego typu marki Żuk oraz przydział sprzętu pożarniczego.
Dalsze lata to ciągła praca na rzecz wsi. W jej efekcie, wieś zyskała sieć dróg oraz sklep. Z funduszu przyznanego przez Urząd Miasta i Gminy Wieliczka w roku 1991 odnowiliśmy sztandar Naszej jednostki.
W dowód uznania za pracę społeczną i bojową, na jubileusz 80-cio lecia Naszej jednostki, UMiG Wieliczka ofiarował nam nowy samochód pożarniczy lekkiego typu marki Żuk , który został poświęcony przez ks. kanonika Jana Pałasza. Zyskaliśmy także adaptowany z pojazdu wojskowego na pojazd pożarniczy typu średniego, beczkowóz o pojemności 2500 l marki Ził.
Kolejne lata to ciągła praca ku podniesieniu poziomu wiedzy i sprawności bojowej członków OSP. W efekcie tej pracy ,od 17 lipca 1997 roku jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.
Od samego początku strażacy chętnie uczestniczyli w uroczystościach kościelnych i do dzisiaj z dumą pełnią wartę przy Grobie Pańskim w okresie Wielkiego Tygodnia oraz procesji Bożego Ciała. Nasi strażacy czynnie uczestniczyli w uroczystościach związanych z wizytami Ojca Świętego Jana Pawła II.
W roku 2000 wykonano przebudowę dachu na remizie, natomiast w roku 2002 wykonano ocieplenie
i elewację z zewnątrz. W tymże roku jednostka obchodziła uroczystość związane z Jubileuszem 90- lecia istnienia jednostki, wraz ze złożeniem kwiatów na grobach strażaków założycieli i wszystkich strażaków służących w naszej jednostce. W roku 2005, w miejsce starych kaflowych pieców wykonano centralne ogrzewanie.
Do roku 2005 jednostka nasza sukcesywnie uposaża się w potrzebny sprzęt ratowniczy min. motopompy, piły do cięcia drzewa i metali, agregat oświetleniowy, komplet Ekoczyściciel, buty i mundury oświetleniowe, w miesiącu sierpniu 2007r zakupiliśmy dwie radiostacje nasobne.
Rok 2009 to rok wielkich zmian i inwestycji. Dokonaliśmy przebudowy dużej sali oaz aneksu kuchennego. Ponadto poczyniliśmy starania o nabycie nowego samochodu pożarniczego. Samochód ratowniczo-gaśniczy lekkiego typu marki Ford został nabyty za środki uzyskane od Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz ze środków własnych.
Pomimo mijających 100 lat od założenia Naszej jednostki oraz coraz częstszych problemówi przeciwności losu, nie brak chętnych do pełnienia tej jakże ciężkiej i ofiarnej służby. Wmyśl idei druhów założycieli: Bogu na Chwałę, ludziom na pożytek.

Dołącz do nas
Google+