OSP Sułkowice-Łęg
Inspekcja gotowości operacyjnej z jednostką OSP Targanice Górne

Inspekcja gotowości operacyjnej z jednostką OSP Targanice Górne

W dniu 17.03.2014 roku zespół inspekcyjny KP PSP Wadowice w składzie: mł. bryg. Jacek Kolber oraz st. kpt. Henryk Maciejczyk przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Andrychów włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego - OSP Targanice Górne i OSP Sułkowice-Łęg. OSP Sułkowice-Łęg [GBA], OSP Targanice Górne [GBM]

Po wezwaniu, za pomocą systemu selektywnego alarmowania, sił i środków obu jednostek OSP w okolice ul. Floriańskiej w Targanicach Górnych, kontrolujący po sprawdzeniu stanu liczbowego, wyposażenia osobistego oraz uprawnień druhów do udziału w działaniach ratowniczych, wyznaczyli im do realizacji zadania w ramach pozorowanej akcji ratowniczo-gaśniczej. Działania zastępów OSP polegały na ugaszeniu pożaru suchej trawy i zarośli nad rzeką Targaniczanką oraz niedopuszczeniu do zapalenia się stojącego w pobliżu budynku magazynowego. W trakcie realizacji przez strażaków OSP czynności gaśniczych członkowie zespołu inspekcyjnego (oraz dodatkowo członkowie obu OSP nie biorący bezpośredniego udziału w inspekcji), obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając szczególną uwagę na przestrzeganie przez strażaków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

Po zakończeniu ćwiczenia oficerowie KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu działań, a następnie sprawdzili sprawność i utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego oraz ratowniczego a także stan techniczny oraz porządek i czystość w części operacyjno-szkoleniowej remiz OSP.
Jak zwykle ostatnią częścią inspekcji było sporządzenie protokołów jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny obu jednostek - zarówno OSP Targanice Górne, jak i OSP Sułkowice-Łęg zasłużyły na ocenę bardzo dobrą.

Tekst i foto mł. bryg. Jacek Kolber (KP PSP Wadowice)

Dołącz do nas
Google+