OSP Zakliczyn
Zakończenie kursów podstawowych dla członków OSP

Zakończenie kursów podstawowych dla członków OSP

W dniu 12 kwietnia 2015 r. w JRG 1 w Tarnowie przeprowadzony został egzamin teoretyczny i praktyczny dla strażaków jednostek OSP z terenu powiatu tarnowskiego, uczestniczących w zorganizowanym przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie jednoetapowym kursie podstawowym strażaków OSP.

Celem szkolenia było przygotowanie słuchaczy do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Kursanci musieli zaliczyć test wiedzy teoretycznej, a także prawidłowo wykonać ćwiczenia praktyczne, polegające na symulowanych działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz przejść tor przeszkód w komorze dymowej w JRG 4 w Krakowie. 

Z naszej jednostki w kursie brało udział trzech strażaków, a w dniu dzisiejszym do egzaminu przystąpiły dwie druhny uzyskująć wynik bardzo dobry. Cieszymy się bardzo że powiększa się liczba druhów z naszej OSP mogących brać czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Dołącz do nas
Google+