OSP Tuchów
Podsumowanie roku 2013 – walne zebranie sprawozdawcze

Podsumowanie roku 2013 – walne zebranie sprawozdawcze

W sobotnie (01.03) popołudnie w sali Domu Strażaka w Tuchowie, zaproszeni goście oraz członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie podsumowali rok 2013 (nowi członkowie,

Wśród zaproszonych gości, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie znaleźli się: Członek Zarządu Głównego ZOSP RP druh Ksawery Stefańczyk, przedstawiciel Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie kpt. Dariusz Kopeć, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie druh Andrzej Witek, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tuchowie druh Mieczysław Kras, Zastępca Burmistrza Kazimierz Kurczab i Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie Ryszard Wrona.

Na początku zebrania trzech nowych druhów, z rąk prezesa oraz naczelnika, odebrało legitymacje członkowskie a następnie dokonano wyboru przewodniczącego i protokolanta zebrania. Kolejnym punktem było wręczenie zasłużonym druhom odznaczeń i wyróżnień. Najwyższym odznaczeniem tj. Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa po raz drugi odznaczony został druh Andrzej Moździerz.

W kolejnych punktach wybrano skład komisji skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków a następnie podsumowano rok 2013 w sprawozdaniach przedstawionych przez prezesa, skarbnika oraz członka komisji rewizyjnej.

Następnym punktem zebrania była dyskusja, w której głos zabrali m.in. zaproszeni goście a także zaprezentowane zostało w wersji filmowej podsumowanie udziału naszych druhów w działaniach ratowniczych prowadzonych w czwartym kwartale roku sprawozdawczego (klip podsumowania, wraz z informacją na temat emisji nowego cyklu filmowego opublikujemy już niebawem). Podczas dyskusji, Prezes ZOG ZOSP RP w Tuchowie poinformował, że decyzją Ordynariusza Tarnowskie Bp. Andrzeja Jeża kapelanem gminnym strażaków z terenu gminy Tuchów został ksiądz Tomasz Starzec, który podczas wczorajszego zebrania otrzymał legitymację członkowską Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie.

Po zakończonej dyskusji odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium obecnemu Zarządowi o co m.in. wnioskowała w swoim sprawozdaniu Komisja Rewizyjna. Praca Zarządu, w wyjątkowo pracowitym, trudnym i wymagającym roku jubileuszowym, została oceniona bardzo dobrze o czym świadczył wynik głosowania.

Ostatnim punktem zebrania było uroczyste otwarcie oraz poświęcenie „STRAŻNICY HISTORII I TRADYCJI PRZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W TUCHOWIE”, która już za kilkanaście dni zostanie udostępniona dla wszystkich chętnych. O szczegółach związanych ze „Strażnicą” poinformujemy już za kilka dni.

Poniżej kilka zdjęć, których autorem jest Andrzej Kozioł. Dziękujemy za ich udostępnienie:-).

www.osptuchow.pl

Dołącz do nas
Google+