OSP Tuchów
Dbając o tradycję i historię – POZYSKANE ŚRODKI FINANSOWE

Dbając o tradycję i historię – POZYSKANE ŚRODKI FINANSOWE

Umowa o dofinansowanie podpisana i kolejne środki wspomogą nasze działania.

Działając na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju realizowaną przez lokalną grupę działania „Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju”, w czerwcu ubiegłego roku, złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie o przyznanie pomocy na wykonanie operacji pt. „Zakup wyposażenia Strażnicy historii i tradycji przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie”.

Celem naszego przedsięwzięcia jest promowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup wyposażenia do izby tradycji pożarniczej.

Złożony przez nas wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 21 stycznia 2014 roku Prezes oraz Skarbnik w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie podpisali umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Całkowity koszt operacji to: 31 184,45 złotych a otrzymane dofinansowanie wynosi 24 947,56 zł.

Obecnie rozpoczęły się intensywne prace związane z realizacją zadania a o ich przebiegu a zwłaszcza efekcie końcowym poinformujemy na naszej stronie internetowej.

 

www.osptchow.pl

Dołącz do nas
Google+