OSP Tuchów

Niespodzianka dla mieszkańców Tuchowa - zapraszamy!

Burmistrz Tuchowa, Rada Osiedlowa w Tuchowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowie, zapraszają mieszkańców gminy Tuchów w dniach 21 – 23 na tuchowski rynek.

Chcąc umożliwić mieszkańcom gminy podtrzymanie wielowiekowej tradycji umieszczania siana pod obrusem na wigilijnym stole, w w/w dniach na tuchowskim rynku można będzie NIEODPŁATNIE otrzymać sianko. W wyznaczonym miejscu można będzie spotkać naszych druhów oraz członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

HARMONOGRAM:
21 grudnia (sobota) od 8:00 do 12:00
22 grudnia (niedziela) od 9:00 do 15:30 (po mszach świętych w kościele pw. Św. Jakuba)
23 grudnia (poniedziałek) od 9:00 do 12:00

 

www.osptuchow.pl

Dołącz do nas
Google+