OSP Tuchów
Bohaterowie są wśród nas

Bohaterowie są wśród nas

Druh Łukasz Wąs odznaczony „Krzyżem Zasługi za Dzielność"

W dniu dzisiejszym, tj. 24 października mieliśmy ogromny zaszczyt uczestniczyć w wyjątkowej uroczystości, która odbyła się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Warszawie.

Uroczystość, podczas której nasz druh Łukasz Wąs, pełniący na co dzień służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, został odznaczony „Krzyżem Zasługi za Dzielność”, rozpoczęła się w samo południe w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

„Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych odznaczył w czwartek (24 października) 30 funkcjonariuszy służb podległych resortowi odznaczeniem za odwagę czy pomoc drugiemu człowiekowi w każdej sytuacji – „Krzyżem Zasługi za Dzielność”. Uroczystość odbyła się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Szef MSW wręczył również 5 funkcjonariuszom Komendy Głównej Policji: Złote, Srebrne i Brązowe „Krzyże Zasługi”.

Odznaczenie – „Krzyże Zasługi za Dzielność” – otrzymało 15 funkcjonariuszy policji, 12 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz 3 funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy uratowali życie i zdrowie osobom poszkodowanym. Minister Bartłomiej Sienkiewicz wręczył także 5 funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji: Złote, Srebrne i Brązowe „Krzyże Zasługi”.

Bohaterscy mundurowi, którzy zostali odznaczeni przez szefa MSW „Krzyżem Zasługi za Dzielność” podejmowali interwencje zarówno w czasie służby, jak i poza nią, często z narażeniem własnego życia. Nieśli pomoc zarówno ofiarom pożarów, jak i tonącym.

„Krzyże Zasługi za Dzielność” to odznaczenia przyznawane m.in. policjantom, strażakom, a także żołnierzom m.in. za odwagę i czyny z narażeniem własnego życia lub zdrowia w obronie życia, mienia i bezpieczeństwa obywateli. Odznaczenia zostały przyznane przez prezydenta, na wniosek szefa MSW.

Odznaczenia zostały nadane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, na podstawie art. 138 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach.

Krzyż za Dzielność został ustanowiony w roku 1928 przez prezydenta Ignacego Mościckiego. Odznaczenie nadawane jest m.in. funkcjonariuszom policji i straży pożarnej oraz żołnierzom za działania z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie prawa, nietykalności granic państwowych oraz życia, mienia i bezpieczeństwa obywateli.

Rokrocznie minister spraw wewnętrznych występuje do prezydenta o odznaczenie kilkudziesięciu funkcjonariuszy.”

źródło: msw.gov.pl,

aktualizacja: www.msw.gov.pl//pl/aktualnosci

 

W imieniu Zarządu oraz Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie, serdecznie gratulujemy druhowi Łukaszowi i życzymy satysfakcji z pełnionej służby.

 Więcej zdjęć w galerii

www.osptuchow.pl

 

 

Dołącz do nas
Google+