OSP Tuchów
Podsumowali rok 2014 i zaplanowali kolejne działania

Podsumowali rok 2014 i zaplanowali kolejne działania

W sobotnie (14.02) „walentynkowe” popołudnie w sali Domu Strażaka w Tuchowie, zaproszeni goście oraz członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie podsumowali rok 2014. W linku CIEKAWOSTKA FILMOWA.

Wśród gości, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie znaleźli się: Poseł na Sejm RP Michał Wojtkiewicz, przedstawiciel Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie bryg. Krzysztof Kurcz, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie druh a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tuchowie druh Mieczysław Kras, Burmistrz Tuchowa Adam Drogoś, Zastępca Burmistrza Kazimierz Kurczab i Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie Ryszard Wrona, .

Na początku zebrania sześciu nowych druhów, w tym czwórka która przeszła z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, z rąk prezesa oraz naczelnika, odebrało legitymacje członkowskie. Kolejnym punktem było wręczenie zasłużonym druhom odznaczeń i wyróżnień.

W kolejnych punktach wybrano skład komisji skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków a następnie podsumowano rok 2014 w sprawozdaniach przedstawionych przez prezesa, skarbnika oraz członka komisji rewizyjnej.

Następnym punktem zebrania była dyskusja, w której głos zabrali m.in. zaproszeni goście. Wiele ciepłych słów, które padły z ust gości świadczy o dobrym odbiorze naszej działalności, nie tylko ratowniczej, ale jest również zobowiązaniem do dalszej pracy.

Po zakończonej dyskusji odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium obecnemu Zarządowi o co m.in. wnioskowała w swoim sprawozdaniu Komisja Rewizyjna. Praca Zarządu, została oceniona bardzo dobrze o czym świadczył wynik głosowania.

Dzięki ciężkiej pracy wielu druhów zarówno tych starszych jak i naszej młodzieży udało się wykonać w roku sprawozdawczym wiele zadań i prac. Przed nami kolejny – ostatni rok kadencji 2011 – 2016, jednak plany i założenia przyjęte przez Walne Zebranie do realizacji są bardzo ambitne. Wiele z tych planów można będzie zrealizować jeżeli uda się pozyskać z zewnętrznych źródeł środki finansowe o co już rozpoczęliśmy starania. Jednocześnie liczymy na zaangażowanie naszych druhów, na których możemy liczyć w każdej sytuacji i za co Im serdecznie dziękujemy. Nie siedzimy więc z założonymi rękami, tylko już od dziś bierzemy się do ciężkiej pracy a o jej efektach będziemy informować m.in. na naszej stronie internetowej i profilach w serwisach społecznościowych.

 

Przy okazji - ciekawostka:

Przed zeszłorocznym Walnym Zebraniem (i uroczystym otwarciem naszej "Strażnicy historii i tradycji"), poprosiliśmy firmę WIMED Oznakowanie Dróg o pomoc w wykonaniu logo OSP Tuchów, które zawisnąć miało na ścianie przy wejściu do tejże strażnicy.

Dzisiaj prezentujemy prosty film (timelapse) z wykonywania tegoż logo:-).

FaceBook

www.osptuchow.pl

Dołącz do nas
Google+