OSP Tuchów
Alarm, tym razem chemiczno-ekologiczny

Alarm, tym razem chemiczno-ekologiczny

Kolejna marcowa interwencja postawiła na nogi sporą grupę ludzi z kilku instytucji. Tuż przed godziną 14, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie odebrał zgłoszenie o substancji nieznanego pochodzenia, która rowem melioracyjnym przedostawała się do rzeki Białej.

Na miejsce zdarzenia przy ulicy Sobieskiego zadysponowano w pierwszej kolejności zastępy GBARt (MAN) z naszej jednostki oraz GBARt z Posterunku Czasowego PSP w Siedliskach.

Po przeprowadzonym wstępnym rozpoznaniu oraz mając na uwadze jak najszybsze zminimalizowanie ilości nieznanej substancji, która wpływała do Białej, zdecydowano o zastosowaniu naturalnych zapór z kostek sprasowanej słomy.

Ponieważ nieznana była ilość substancji ropopochodnej, która do tej pory przedostała się do rzeki, na miejsce wyjechał z naszej remizy – SLRr (Ford Transit), którego zastęp rozpoczął monitorowanie koryta rzeki w celu określenia w jakiej ilości i jak daleko w kierunku Pleśnej dotarła już substancja. W tym samym celu zadysponowano druhów z Pleśnej. Jednocześnie rozpoczęto działania mające na celu zminimalizowanie szkód przy użyciu środka Sintan*. Kierujący działaniami ratowniczymi poprosił dyżurnego o zadysponowanie dodatkowych sił i środków, które po kilkudziesięciu minutach dotarły z JRG 1 w Tarnowie.

Po dojeździe na miejsce zastępów z Tarnowa rozpoczęto zbieranie odseparowanej substancji oraz usuwanie rozłożonych wcześniej zapór. Po zakończonych przez strażaków działaniach, na miejsce dotarli inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, którzy rozpoczęli swoje czynności m.in. dokonali wizji terenu prowadzonych przez służby działań oraz pobrali próbki do analizy

Na miejscu działania prowadzili: strażacy PSP i OSP, pracownicy Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” i Urzędu Miejskiego w Tuchowie, policja oraz inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

FaceBook

www.osptuchow.pl

A poniżej film z przejazdu alarmowego [JRG-1 Tarnów] 361-25 + P9, 361-91 - z racji tego, że nie przedstawia on naszych wozów, udostępniliśmy go kolegom z TARNÓW AlarmowoTarnów112.

*************************************************************

*SINTAN jest roztworem wodnym związków powierzchniowo czynnych. Przenika i rozbija cząsteczki olejowe. Zastosowanie SINTAN-u poprawia warunki działania bakterii glebowych, ponieważ ułatwia dostęp tlenu i substancji odżywczych do strefy skażenia olejowego. Zwiększa to aktywność bakterii i przyśpiesza biologiczny rozkład skażenia oraz samego SINTAN-u. SINTAN można rozcieńczać wodą w dowolnych proporcjach.
Mechanizm działania: po naniesieniu na skażoną powierzchnię preparat SINTAN zaczyna penetrować zanieczyszczenia, rozdrabniać je i podmywać. Warstwa olejowa zostaje rozbita na bardzo drobne kropelki. SINTAN rozprzestrzenia się, wpełza pod olej i odrywa go od podłoża. Dodanie wody powoduje dalsze oddzielanie rozdrobnionych frakcji oleju. Cząsteczki oleju zostają wypłukane z podłoża. Te drobne, zawieszone w wodzie cząsteczki mogą zostać skutecznie rozłożone przez rodzime mikroorganizmy. Badania laboratoryjne wykazały, że w mieszaninie oleju z wodą i SINTAN-em po14-tu dniach 70% oleju uległo biologicznej degradacji i to bez sztucznej poprawy warunków np. przez dodanie bakterii lub napowietrzanie mieszaniny.
Zastosowanie:
– w ratownictwie chemiczno – ekologicznym:do dyspersji filmu olejowego z powierzchni wód, przywracania pierwotnej szorstkości jezdni po wycieku olejowym, do gaszenia torfowisk;
– w przemyśle:do odtłuszczania i czyszczenia podłoży w magazynach, halach, na parkingach i rampach, do odtłuszczania i czyszczenia linii i urządzeń produkcyjnych, zbiorników, odstojników i reaktorów oraz systemów wentylacyjnych, regałów itp., do technologicznego odtłuszczania elementów metalowych, części maszyn, silników i innych detali zabrudzonych olejami i smarami;
– na stacjach paliw: do czyszczenia utwardzonych podłoży podjazdów, elewacji, podsufitek oraz dystrybutorów wraz z osprzętem;
– w handlu i gastronomii: do odtłuszczania urządzeń do przetworu żywności, do odtłuszczania powierzchni ze szkła, glazury, emalii, stali, kamienia sztucznego i naturalnego (granity, marmury, piaskowce), żywic i lakierów polimerowych, do usuwania tłustych plam i zabrudzeń z odzieży,tapicerki, pokrowców, wykładzin, bielizny stołowej itp.;
Atesty:posiada opinie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej,atest PZH/HT-0222/96 o nietoksyczności wyrobu, atest PZH HŻ-752/92 od opuszczeniu do obrotu, atest PZH HŻ-1741/92 o możliwości stosowania w przemyśle spożywczym.
Testy przeprowadzone przez renomowane instytuty w Niemczech i Polsce wykazują, że:
– SINTAN jest roztworem wodnym, nie zawiera rozpuszczalników, skutecznie usuwa zanieczyszczenia ropopochodne i tłuszczowe ze wszystkich utwardzonych powierzchni.
– Mechanizm działania SINTAN-u opiera się wyłącznie na zjawiskach fizycznych i biologicznych. Podczas mycia SINTAN-em nie powstają substancje toksyczne lub niebezpieczne (I Atest PZH).
– SINTAN jest substancją nieszkodliwą dla środowiska pH 7 i dopuszczoną do stosowania w przemyśle spożywczym (II Atest PZH).
– Pozostałości SINTAN-u w glebie i popłuczynach ulegają całkowitej biodegradacji.

źródło: OSP Majdan Królewski

*************************************************************

Dołącz do nas
Google+