OSP Tuchów
Działania przeciwpowodziowe - ciąg dalszy

Działania przeciwpowodziowe - ciąg dalszy

Myślenia o ewentualnej powodzi i jej skutkach nie można ograniczać do czasu tuż przed lub zaraz po powodzi. Działania mające na celu ochronę mieszkańców przed powodzią lub co najmniej minimalizowanie jej ewentualnych strat należy wykonywać z odpowiednim wyprzedzeniem. Taki tez cel przyświeca akcji, której II etap przeprowadzony został przez strażaków ochotników.

Podobnie jak dwa tygodnie temu, tak też w minioną sobotę (21.02) od godziny 8:00, na terenie między wałem chroniącym m.in. oczyszczalnię ścieków a korytem rzeki Biała, spotkali się strażacy z ochotniczych straży pożarnych zlokalizowanych na terenie gminy Tuchów. Założenia dokładnie takie same jak poprzednio, tj. wycięcie jak największej ilości wikliny, która przez lata zarastała międzywale i skutecznie utrudniała swobodny przepływ wody podczas powodzi oraz ćwiczenie i doskonalenie umiejętności posługiwania się i obsługi pilarkami łańcuchowymi. Na miejscu działania prowadzili strażacy z:

  • OSP w Burzynie – 7 osób
  • OSP w Dąbrówce Tuchowskiej – 5 osób
  • OSP w Jodłówce Tuchowskiej – 5 osób
  • OSP w Karwodrzy – 4 osoby
  • OSP w Łowczowie – 6 osób
  • OSP w Mesznej Opackiej – 4 osoby
  • OSP w Piotrkowicach – 6 osób
  • OSP w Siedliskach – 9 osób
  • OSP w Tuchowie – 22 osoby

Przy użyciu pilarek łańcuchowych, kosy spalinowej, sekatorów, siekier strażacy tym razem po jednej stronie rzeki, oczyścili z wikliny kilkusetmetrowy odcinek. Naniesione przez wodę gałęzie, trawa i różne śmieci nie ułatwiały zadania, ale spowalniały i utrudniały prace.

W działaniach trwających prawie 6 godzin, uczestniczyło 68 strażaków, którzy podobnie jak poprzednim razem zrezygnowali z należnego im ekwiwalentu. Poniżej zdjęcia autorstwa Andrzeja Kozioła prezentujące efekty pracy strażaków.

Zdjęcia - Andrzej Kozioł. Dziękujemy za ich udostępnienie:-).

FaceBook

www.osptuchow.pl

 

Dołącz do nas
Google+