Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach

   OSP w Siedliskach została założona w 1955 roku. Inicjatorem jej powstania był Stefan Kras,który w porozumieniu z komendantem powiatowym Straży Pożarnych w Tarnowie, kpt. Leonem Kawalcem oraz komendantem rejonowym – ogn.Stanisławem Listkiem, powołał tutejszą jednostkę.
   Pierwszymi ochotnikami OSP Siedliska byli druhowie: Michał Pałucki, Alojzy Pałucki, Adolf Pałucki, Julian Osika, Leon Kordzikowski, Antoni Baran, Jan Pyjor, Aleksander Kurdziel, Józef Kurczab, Zbigniew Łątka, Wojciech Dzięcina, Józef Burek, Ludwik Wójcik, Stanisław Gieracki, Stanisław Pałucki, Wojciech Kwiek, Jan Damian, Jan Sajdak, Eugeniusz Kucharzyk, Alfred Osika.
   Wyposażenie jednostki stanowiła najpierw ręczna pompa do gaszenia pożarów, a następnie motopompa. Później zakupiono pierwszy samochód strażacki – Dodge. Kolejnym pojazdem, który wyznaczał rozwój i nowoczesność OSP w Siedliskach był Żuk, zakupiony dla jednostki w 1976 roku.
   Jednakże ówczesny, a także obecny okres rozwoju tworzą przede wszystkim ludzie – zarówno członkowie jak i sympatycy straży. Wspomnieć należy zatem kierujących dotychczas jednostką: Stefana Krasa, Stanisława Gierackiego,Piotra Gacka, Krzysztofa Burka, Stanisława Kurczaba i Krzysztofa Jaworskiego.
   Niezwykle ważnym dla OSP Siedliska jest rok 2005. Obchodząca wówczas jubileusz 50-lecia istnienia jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
   Blisko 60-letnią historię wypełnia walka z żywiołami ognia i wody, a także szeroko rozumiana służba pożarnicza. W czerwcu 2000 roku OSP Siedliska została odznaczona przez prezydium zarządu głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
   Piętnaście lat wcześniej, 19 maja 1985 roku, jednostce nadano sztandar – symbol ofiarnej i wiernej służby społeczeństwu. Drugi sztandar nadany został przez zarząd wojewódzki ZOSP RP w Tarnowie dziesięć lat później, 11 sierpnia 1995 roku.
   W chwili obecnej jednostka posiada niezbędny do akcji ratowniczych sprzęt i wyposażenie techniczne, w tym samochód bojowy Steyer-690 GBA 1/16, a także okazałą i funkcjonalną strażnicę, którą od 2005 roku druhowie dzielą wspólnie z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 2 z PSP Tarnów, która uruchomiła tutaj swój posterunek.
   OSP może się poszczycić liczną grupą młodych, dobrze wyszkolonych członków, gotowych do podejmowania trudnych i odpowiedzialnych zadań podczas akcji ratowniczych. Czerpiąc od starszych druhów doświadczenie i niezgłębiony zasób wiedzy, mogą patrzeć w przyszłość z nadzieją i spokojem.
 budowa.JPGprzy wozie.JPG
 
Dołącz do nas
Google+