Sztandary naszej jednostki

Nasza jednostka posiada dwa sztandary.

W 1970r. zarząd OSP podjął decyzję o ufundowaniu sztandaru z wizerunkiem patrona straży św. Floriana i Matki Bożej Częstochowskiej. Sztandar ten wykonały siostry zakonne Urszulanki z Tarnowa. Został on opłacony ze składek strażaków: Stefana Krasa, Juliana Osiki, Michała Pałuckiego, Leona Kordzikowskiego, Ludwika Wójcika. Został poświęcony w Dzień Strażaka w kościele parafialnym przez ks. proboszcza Macieja Harbuta. Na drzewcu sztandaru znajdują się pamiątkowe gwoździe, które przybijali fundatorzy OSP, przede wszystkim byli to mieszkańcy Siedlisk. Sztadar ten został nadany przez Zarząd Wojewódzki ZOSP RP w Tarnowie 11 sierpnia 1995 roku.

Drugi sztandar został nadany 19 maja 1985r. podczas obchodów 30-lecia OSP. Został on najpierw poświęcony przez ówczesnego proboszcza ks. prałata Stanisława Augustyna w kościele podczas Mszy Świętej, a następnie przekazany strażakom. W trakcie uroczystości zbierano pamiątkowe gwoździe z datkami na sztandar, które zostały przybite na drzewcu sztandaru.

W linku poniżej zdjęcia owych sztandarów jak również sprzętu, który wykorzystujemy podczas warty przy Grobie Pańskim.

http://www.osp.com.pl/Malopolskie/tarnowski/Tuchow/OSP-Siedliska/o-nas/galeria/14622/2-sztandary-naszej-OSP-oraz-sprzet-wykorzystywany-podczas-warty-przy-Grobie-Panskim

Te sztandary wykorzystujemy przede wszystkim podczas uroczystości patriotyczno-religijnych. Czego przykładem może być poniższe zdjęcie z uroczystości 50-lecia kapłaństwa ks. prałata Stanisława Augustyna. Na zdjęciu od lewej: Krzysztof Gacek, Robert Czopek i Jarosław Grochola.

poczet.jpg

Dołącz do nas
Google+