OSP Siedliska
Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2021

Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2021

W ostatnią sobotę (29.01.2022r.) o godzinie 17:00 w budynku remizy w Siedliskach, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze z działalności naszej OSP za 2021 rok.

Na to zebranie przybyli: Wiktor Chrzanowski - zastępca burmistrza Tuchowa, kpt. Bartosz Woźniak - przedstawiciel KM PSP w Tarnowie, dh Ewelina Stefańska - sekretarz Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie, Jerzy Urbanek - radny Rady Miejskiej w Tuchowie i sołtys Siedlisk oraz Małgorzata Gacek - radna Rady Miejskiej w Tuchowie.

Po przyjęciu porządku zebrania nastąpiło sprawozdanie z działalności naszej jednostki za zeszły rok. Jeśli chodzi o działalność bojową, ubiegły rok, z resztą jak i 2020, był bardzo spokojny w porównaniu z wcześniejszymi latami, gdyż do działań byliśmy dysponowani przez SKKM PSP w Tarnowie 14 razy (5 pożarów i 9 miejscowych zagrożeń).

W ubiegłym roku ukonstytuował się nowy zarząd jednostki, a w dodatku dh Krzysztof Siwak, prezes naszej OSP, został wybrany prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tuchowie.

Jeśli chodzi o kwestie finansowe był to bardzo dobry rok, gdyż dzięki dotacjom z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Funduszu Sprawiedliwości, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Urzędu Miejskiego w Tuchowie i Funduszu Sołeckiego, a także wkładowi własnemu uzyskanemu z darowizn (sprzedaż kalendarzy oraz sponsorzy) udało nam się pozyskać następujący sprzęt: turbowentylator, pilarka do drewna, pompa elektryczna zanurzeniowa, wkrętarka akumulatorowa, 5 kompletów ubrań specjalnych do działań ratowniczo-gaśniczych, bosak dielektryczny, uzupełnienie torby medycznej PSP R-1, a także drobny sprzęt jak np. łopaty.

Następnie został przedstawiony plan działalności jednostki na najbliższy rok, zostało udzielone absolutorium zarządowi, zaproszeni goście skierowali słowa do naszych druhów, przedstawione zostały wolne wnioski, po których z racji wyczerpania tematyki, zebranie zostało zakończone.

Dołącz do nas
Google+