OSP Siedliska
Walne zebranie sprawozdawcze - podsumowanie 2019r.

Walne zebranie sprawozdawcze - podsumowanie 2019r.

W dniu 01.02.2020r. w remizie naszej OSP odbyło się walne zebranie członków jednostki, podczas którego podsumowano ubiegły 2019r.

Na spotkanie to przybyli: bryg. Piotr Wójcik – ówczesny zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie, Wiktor Chrzanowski – zastępca burmistrza Miasta i Gminy Tuchów, asp. szt. Łukasz Rajchel – przedstawiciel PSP w Tarnowie, dh Łukasz Giemza – członek ZOW ZOSP RP w Krakowie i zarazem Komendant Gminny ZOG ZOSP RP w Tuchowie, Janusz Łukasik – ówczesny wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie, Jerzy Urbanek – radny Rady Miejskiej w Tuchowie i sołtys wsi Siedliska, Małgorzata Gacek – radna Rady Miejskiej w Tuchowie.

Podczas spotkania podsumowano ubiegły 2019r. Jeśli chodzi o akcje ratowniczo-gaśnicze, nasza OSP wyjeżdżała do zdarzeń 30-krotnie (25 miejscowych zagrożeń i 5 pożarów). Druhowie, którzy uczestniczyli w tych akcjach to: Henryk Rąpała, Krzysztof Siwak, Krzysztof Gacek, Jerzy Wajda, Marek Wajda, Rafał Wajda, Sławomir Urbanek, Daniel Urbanek, Jacek Adamczyk, Mariusz Nowak, Jakub Łątka, Tomasz Antoł, Robert Czopek i Rafał Rąpała. Dodatkowo nasza OSP odnotowała w swoich statystykach 8 wyjazdów gospodarczych oraz 1 ćwiczenia.

Jeśli chodzi o część bojową ważne jest również szkolenie członków OSP. I tak: szkolenie podstawowe strażaków OSP uprawniające do działań w akcjach skończyło 7 druhów. 2 druhów zdało kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w Ośrodku Szkoleniowym ZOSP RP w Kościelisku, a 2 innych druhów ukończyło kurs kierowania ruchem drogowym. Nowy samochód w naszej OSP zmobilizował 3 naszych druhów do zrobienia prawa jazdy na C (obecnie są w trakcie pozyskiwania uprawnień do kierowania samochodami uprzywilejowanymi), dzięki czemu wzrośnie liczba kierowców, co poprawi gotowość naszej OSP. Nasi strażacy spotykają się wspólnie na zbiórkach Jednostki Operacyjno-Technicznej, podczas których odbywają się różne ćwiczenia, np. w sierpniu nasi druhowie wykorzystali wrak pozyskany z policji do podniesienia umiejętności z ratownictwa technicznego.

12 maja 2019r. odbyło się poświęcenie pozyskanego przez naszą OSP końcem 2018r. fabrycznie nowego samochodu – MAN TGM 13.290 wykonanego przez firmę Stolarczyk, o oznaczeniu pożarniczym GBARt 3,5/16. Będąc w temacie uroczystości należy dodać, że nasi strażacy uczestniczyli w uroczystościach religijnych, patriotycznych i strażackich takich jak warta przy Grobie Pańskim podczas Triduum Sacrum, Święto 3-maja, Boże Ciało, Wielki Odpust Tuchowski, Dzień Niepodległości, a także jubileusz 130-lecia OSP w Piotrkowicach. Druhowie z naszej OSP współpracują także ze Szkołą Podstawową w Siedliskach.

Przedstawione zostało sprawozdanie finansowe za rok ubiegły. W tym miejscu pragniemy podziękować mieszkańcom Siedlisk i naszym sympatykom za przekazane datki podczas roznoszenia kalendarzy na 2020r., a także 1% podatku przekazywany na naszą OSP. Informujemy, że została zamówiona Msza Dziękczynna za ofiarodawców naszej OSP
.
W czasie zebrania udzielono absolutorium Zarządowi OSP za rok ubiegły. Podczas zebrania przedstawiono także plany działania na rok 2020, wśród których jest pozyskanie nowego sprzętu dla naszej OSP, a także współpraca z młodzieżą i pozyskiwanie nowych członków.

Był także czas wolny na dyskusje. Głos zabrali zgromadzeni goście. Po wyczerpaniu tematów dyskusji zebranie zostało zakończone.

Dołącz do nas
Google+