OSP Siedliska
Walne zebranie sprawozdawcze za 2018r.

Walne zebranie sprawozdawcze za 2018r.

W sobotę (02.02.2019r.) o godzinie 17:00 w budynku naszej remizy odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za 2018r.

Na to zebranie, oprócz naszych druhów i sympatyków OSP, przybyli następujący goście: Michał Wojtkiewicz - Poseł na Sejm RP, Magdalena Marszałek - Burmistrz Miasta i Gminy Tuchów, brygadier mgr inż. Piotr Wójcik - zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie, Janusz Łukasik - v-ce przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie, Łukasz Giemza - Komendant Gminny ZG ZOSP RP w Tuchowie, a zarazem członek ZW ZOSP RP w Krakowie, Andrzej Witek - przedstawiciel ZP ZOSP RP w Tarnowie, Kazimierz Kurczab - v-ce prezes ZG ZOSP w Tuchowie, Urszula Sobarnia - sekretarz ZG ZOSP w Tuchowie i opiekun naszej OSP, Jerzy Urbanek - sołtys wsi Siedliska i Radny Rady Miejskiej w Tuchowie, Małgorzata Gacek - Radna Rady Miejskiej w Tuchowie, Grzegorz Wesołowski - Radny Rady Miejskiej w Tuchowie, Krzysztof Więcek - właściciel firmy DALMINE.

Po oficjalnym powitaniu przybyłych rozpoczęto walne zebranie, w którym podsumowano ubiegły rok.

W 2018r. nasza OSP była dysponowana do akcji przez SKKM PSP w Tarnowie 15 razy. Na te zdarzenia złożyło się: 7 pożarów, 7 miejscowych zagrożeń (w tym 1 wypadek drogowy, 1 usunięcie gniazd szerzeni u osoby o ograniczonej zdolności ruchowej, 1 plama oleju, 4 powalone drzewa) oraz 1 alarm fałszywy. Jest to spadek o 5 interwencji w porównaniu z 2017r.

W akcjach ratowniczo-gaśniczych uczestniczyli: Jerzy Wajda, Krzysztof Gacek, Sławomir Urbanek, Henryk Rąpała, Krzysztof Siwak, Marek Wajda, Jakub Łątka, Jacek Adamczyk, Rafał Wajda, Tomasz Antoł, Mariusz Nowak, Kamil Iwaniec, Daniel Urbanek, Robert Czopek.

Na wyjazdy gospodarcze, których było 26, złożyły się: usuwanie gniazd szerszeni i os na terenie miejscowości Siedliska, Lubaszowa i Jodłówka Tuchowska - 25 razy, a także usuwanie zamulisk w Siedliskach - 1 raz.

W działaniach tych najwięcej wykazali się: Krzysztof Gacek, Rafał Wajda, Henryk Rąpała, Jerzy Wajda, Marek Wajda i Kamil Iwaniec. Dodatkowo wspomogli kilka razy Mariusz Nowak, Tomasz Antoł i Sławomir Urbanek oraz po 1 razie: Rafał Rąpała, Marcin Antoł i Jakub Łątka.

Jeśli chodzi o szkolenia to jeden z naszych druhów uczestniczył w kursie kierowca-konserwator, a 4 druhów zaliczyło trenażer pożarowy, który przybył z KW PSP w Krakowie do Tarnowa.

Kontrola gotowości bojowej, którą przeprowadziła Komenda Miejska PSP w Tarnowie zakończyła się oceną bardzo dobry, co potwierdziło naszą gotowość do działań w ramach przynależności do struktur KSRG.

Nasi druhowie angażowali się w uroczystości religijno-patriotyczne, a także w święta strażackie. Zabezpieczaliśmy wyścig rowerowy w Siedliskach i Lubaszowej.

Dobrze układa się współpraca z młodzieżą, czego dowodem są sukcesy na zawodach sportowych, a także organizowanie konkursu OTWP w szkole w Siedliskach. Na hali sportowej oraz w remizie są przeprowadzane zbiórki z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą.

2018r. był rokiem przełomowym w dziejach naszej OSP. W tymże roku udało się pozyskać dotacje na remont garaży w celu przystosowania ich pod nowy wóz (40 780 zł), a także zakup fabrycznie nowego samochodu MAN TGM 13.290 GBARt 3,5/16 (799 500 zł). W związku z tym zostały przekazane podziękowania przybyłym gościom za udzielone wsparcie w tych działaniach. Należy dodać, że stary samochód został przekazany do jednostki OSP w Burzynie.

Zgromadzeni goście swoimi słowami wyrazili wsparcie dla naszej jednostki. Gdy zebranie zostało zakończone, wszyscy przybyli na to zebranie udali się przed garaż, gdzie odbyła się oficjalna prezentacja naszego nowego samochodu.

Dołącz do nas
Google+