OSP Siedliska
Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2017

Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2017

W sobotę (27.01.2018r.) o godzinie 16:30 w naszej remizie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2017, podczas którego podsumowano działalność naszej jednostki w ubiegłym roku.

Na to zebranie przybyli zarówno członkowie OSP jak i zaproszeni goście, tj.: brygadier mgr inż. Piotr Wójcik – zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie, aspirant sztabowy Maciej Stanuch – przedstawiciel PSP w Tarnowie, Urszula Sobarnia – sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tuchowie i Jerzy Urbanek – sołtys wsi Siedliska.

Zebranie zostało przeprowadzone zgodnie z regulaminem. Podczas tego spotkania podane zostały m.in. statystyki, które można w dużym skrócie przytoczyć tutaj.

W 2017r. nasza OSP podjęła 20 interwencji, a także została odwołana w drodze do jednego ze zdarzeń. Na liczbę 20 zdarzeń złożyły się 3 wypadki i kolizje drogowe, 7 pożarów i 10 miejscowych zagrożeń. Do tych akcji wyjeżdżali następujący druhowie: Jerzy Wajda, Marek Wajda, Krzysztof Gacek, Rafał Wajda, Sławomir Urbanek, Jakub Łątka, Rafał Rąpała, Jacek Adamczyk, Henryk Rąpała, Krzysztof Siwak, Daniel Urbanek, Mariusz Nowak, Robert Czopek, Marcin Antoł i Kamil Iwaniec.

W ubiegłym roku przeszkolonych zostało 3 nowych dowódców, a także 4 druhów recertyfikowało kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Nasi druhowie brali udział w ćwiczeniach międzygminnych w Tuchowie.

Nasza OSP aktywnie włącza się w święta kościelne i patriotyczne, czy to wystawiając poczet sztandarowy, czy też pełniąc Wartę przy Grobie Pańskim w czasie Triduum Sacrum oraz niosąc baldachim i chorągwie podczas procesji Bożego Ciała i Oktawy.
Dobrze się układa współpraca z młodzieżą.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza liczy 22 chłopaków w wieku 10-18 lat. Organizowane są spotkania z nimi, podczas których młodzi adepci pożarnictwa poznają sprzęt oraz uczą się, jak udzielić pierwszej pomocy.

W ubiegłym roku pozyskaliśmy m.in. bardzo ważny sprzęt, którym jest defibrylator AED, a także zestaw PSP R-1 z żelami, deską ortopedyczną i szynami Kramera. Zakup został sfinansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Podczas zebrania nakreślono cele na ten rok. Wśród nich jest pozyskanie nowego samochodu bojowego, który zastąpiłby obecny 38-letni wóz.

Nasi druhowie dyskutowali nad problemami jednostki, gdy tematy rozmów zostały wyczerpane, zebranie można było uznać za skończone.

Dołącz do nas
Google+