OSP Siedliska
Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

W weekendy od 10.09 do 30.10.2016r. w naszej remizie odbywało się szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP. Zajęcia te były prowadzone przez strażaków stacjonujących na Posterunku Czasowym PSP JRG 2 Tarnów w naszej miejscowości i funkcjonariuszy KM PSP w Tarnowie.

Z naszej jednostki na to szkolenie został skierowany druh Mariusz Nowak, który posiadał na starych zasadach szkolenie I stopnia ratowników OSP, a dzięki temu nowemu jednolitemu kursowi udało mu się uzupełnić wyszkolenie o uprawnienia z zakresu: II stopnia ratowników OSP wraz z komorą rozgorzeniową, ratownictwa technicznego, ratownictwa przeciwpowodziowego i na wodach oraz wydawania poleceń w ruchu drogowym podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Mariusz skończył szkolenie z wynikiem pozytywnym, dzięki czemu wzmocnił potencjał bojowy naszej OSP. :)

Poniżej prezentujemy zdjęcia z zajęć dotyczących ratownictwa technicznego, a także z samego egzaminu.

Dołącz do nas
Google+