OSP Siedliska
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2016

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2016

W zeszłą sobotę o godzinie 16.30 w naszej remizie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze za rok 2015. Na to wydarzenie przybyli również goście spoza naszej OSP. Zostały wybrane nowe władze jednostki. Więcej szczegółów poniżej...

Na spotkanie prócz naszych druhów przybyli również zaproszeni goście, tj.: kpt. Dominik Gąciarz - przedstawiciel PSP w Tarnowie, Łukasz Giemza - komendant gminny Zarządu Gminnego ZOSP w Tuchowie, Andrzej Witek - v-ce prezes Zarządu Powiatowego ZOSP w Tarnowie, Jerzy Urbanek - radny Rady Miejskiej w Tuchowie i zarazem sołtys wsi Siedliska i Małgorzata Gacek - radna Rady Miejskiej w Tuchowie.

Po przywitaniu zaproszonych gości została przedstawiona działalność bojowa, kulturalna, sportowa oraz społeczna jednostki w OSP w 2015r. Zostało przedstawione sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz plany jednostki na na ten rok, czyli m.in. zakup nowego samochodu bojowego (miejmy nadzieję, że w tym roku się uda ;) ). Udzielono absolutorium zarządowi OSP za pracę w 2015r. Następnie były przemowy zaproszonych gości, a po nich odbyły się wybory do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej OSP na kadencję 2016-2021. Nowe władze jednostki przedstawiają się następująco:

Zarząd OSP:

  • Krzysztof Siwak - prezes,
  • Henryk Rąpała - naczelnik,
  • Marek Wajda - v-ce prezes,
  • Krzysztof Gacek - v-ce prezes,
  • Tomasz Bujak - skarbnik,
  • Ryszard Wantuch - sekretarz,
  • Józef Baran - gospodarz.

Komisja Rewizyjna:

  • Zygmunt Bień - przewodniczący,
  • Jacek Adamczyk - członek,
  • Sławomir Urbanek - członek.

Przedstawicielami na zjazd gminny ZOSP w Tuchowie oprócz Prezesa oraz Naczelnika naszej OSP zostali wybrani: Jerzy Urbanek oraz Daniel Urbanek.

 

 

Dołącz do nas
Google+