OSP Siedliska
60 lat minęło jak jeden dzień...

60 lat minęło jak jeden dzień...

W niedzielę 19 lipca nasza jednostka obchodziła jubileusz 60-lecia powstania jednostki. Z tej okazji do Siedlisk przybyli znamienici goście oraz poczty sztandarowe jednostek OSP z gminy Tuchów i zaprzyjaźnionych OSP. (Poniżej znajdziecie 4 linki do obszernej galerii zdjęć zawierającej 138 fotografii z tej uroczystości.)

Uroczystość tą poprzedziły bardzo długie przygotowania, ponieważ nasi strażacy przygotowywali się do tych uroczystości przez kilka miesięcy. W tym czasie do mieszkańców Siedlisk trafiły zaproszenia wraz z gwoździami pamiątkowymi, które miały zostać przybite w dniu jubileuszu na tablicy pamiątkowej.

Do Siedlisk przybyły poczty sztandarowe następujących jednostek OSP: Buchcice, Burzyn, Chojnik, Dąbrówka Tuchowska, Jodłówka Tuchowska, Karwodrza, Lichwin, Lubaszowa, Łowczów, Meszna Opacka, Piotrkowice, Tuchów. Obecny był również przedstawiciel OSP Ciężkowice.

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pododdziałów przy naszej remizie, by następnie przemaszerować pod komendami prowadzącego tą uroczystość druha Łukasza Giemzy, który jest zarazem komendantem gminnym OSP w Tuchowie, do kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla, gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji strażaków OSP Siedliska i ich rodzin. Mszę Świętą sprawowało 3 kapłanów, tj. Ks. Tomasz Starzec – kapelan jednostek OSP z gminy Tuchów, ojciec Stanisław Gruszka, który pochodzi z naszej parafii oraz Ks. Jan Wieciech – proboszcz siedliskiej parafii. Homilię wygłosił ksiądz Tomasz, który przybliżył historię naszej OSP i podkreślił jak ważną rolę odgrywają nasi strażacy w życiu mieszkańców Siedlisk i jaką odwagą się wykazują podczas akcji ratowniczych.

Po skończonej uroczystej Eucharystii odbył się przemarsz pod budynek remizy, gdzie nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej, która została ufundowana ku pamięci druha Stefana Krasa, który był założycielem naszej jednostki i był jej oddany do końca swojego życia.

Następnie zebrane pododdziały przeszły na boisko przy naszej remizie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Na początku odbył się przegląd pododdziałów. Po przeglądzie pododdziałów oraz złożeniu meldunku o gotowości do uroczystego apelu i podniesieniu flagi na maszt, odegrano hymn państwowy.

Druh Krzysztof Siwak – prezes OSP Siedliska przywitał przybyłych na tą uroczystość gości: V-ce Starostę Tarnowskiego –Zbigniewa Karcińskiego, Członka Zarządu Powiatu – Andrzeja Słowika , Radnego Rady Powiatu Tarnowskiego, a zarazem Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Tuchowie – Mieczysława Krasa, Radnego Rady Powiatu – Bogdana Płachno, Przedstawiciela Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie –  st. kpt. Macieja Wolańskiego, V-ce Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie – Andrzeja Witka, Komendanta Gminnego - Łukasza Giemzę, Burmistrza Tuchowa – Adama Drogosia, V-ce Burmistrza Tuchowa Kazimierza Kurczaba, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuchowie – Ryszarda Wronę, V-ce przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuchowie - Jerzego Odrońca, V-ce przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuchowie, a zarazem Sołtysa Wsi Siedliska - Jerzego Urbanka, Radnych Rady Miejskiej w Tuchowie - Grzegorza Borgulę, Kazimierza Chwistka, Grażynę Czop, Małgorzatę Gacek, Marka Krzemienia, Piotra Kwaśnego, Janusza Łukasika, Ewę Michałek, Stanisława Obrzuta, Radosława Osikę, Mateusza Piątka, Bogdana Stefana, Rezydenta Parafii Siedliska – ks. Prałata Stanisława Augustyna, Proboszcza Parafii Siedliska – ks. Jana Wieciecha, Katechetę Parafii Siedliska – ks. Krzysztofa Osikę, Ojca Stanisława Gruszkę, Kapelana Gminnego ZOSP RP w Tuchowie – ks. Tomasza Starca, V-ce Dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie – mjr Antoniego Serafina oraz Dyrektora Domu Kultury – Janusza Kowalskiego oraz przybyłe poczty sztandarowe jednostek OSP.

Po tym druh Krzysztof Siwak przybliżył historię jednostki, która została założona w 1955r. Wspomniani zostali pierwsi członkowie OSP na czele ze Stefana Krasem. Członkowie OSP, którzy odeszli na Wieczną Wartę u Boga zostali uczczeni minutą ciszy.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń dla członków OSP, którzy wyróżnili się swoją pracą na rzecz jednostki. I tak:

-Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Bujak Grzegorz, Jaworski Krzysztof, Łątka Mariusz, Siwak Krzysztof.

-Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Adamczyk Jacek, Bujak Tomasz, Iwaniec Jan, Urbanek Jerzy.

-Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Bień Zygmunt, Rąpała Henryk, Wantuch Ryszard, Wajda Marek.

-Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali: Czopek Robert, Urbanek Sławomir, Wajda Jerzy, Wajda Rafał.

-Odznakę za wysługę lat otrzymali: Kurdziel Aleksander - 60 lat, Pałucki Adolf - 60 lat, Gacek Władysław - 60 lat, Baran Józef - 55 lat, Kucharzyk Eugeniusz - 55 lat, Sajdak Jan- 55 lat, Pyjor Józef - 50 lat, Adamczyk Jan - 50 lat, Kieroński Henryk - 45 lat, Jaworski Krzysztof - 40 lat, Jaworski Stanisław - 40 lat.

-Srebrną Odznaką Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza odznaczono: Antoła Marcina, Antoła Tomasza, Gacka Krzysztofa ,Grocholę Michała, Iwańca Kamila, Łątkę Jakuba, Rymarczyka Konrada, Wróbla Artura.

-Brązową Odznaką Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza odznaczono: Grzybka Marcina, Górkę Sebastiana, Jagiełło Filipa, Klimka Mateusza, Opałkę Konrada, Świata Wojciecha, Wajdę Patryka.

Po gratulacjach dla odznaczonych i okolicznościowych wystąpieniach, uroczysty apel zakończono strażackim hymnem i defiladą pododdziałów.

Po tym odbył się Koncert Orkiestry Parafialnej, która swoim udziałem uświetniała od początku uroczystości. O godzinie 18.00 rozpoczęła się biesiada strażacka, a na scenę wkroczył zespół muzyczny Alfa, przy którym dobrze bawili się przybyli mieszkańcy Siedlisk i okolicznych miejscowości. W międzyczasie osoby, które dostały zaproszenie i pamiątkowego gwoździa, składały ofiarę na OSP i przybijały gwoździa do tablicy. Obok tablicy znajdowało się stanowisko, na którym zainteresowani mogli nabyć pamiątkową książkę o naszej OSP pt. „Z kroniki działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach 1955-2015, Opowieść w słowach, dokumentach i fotografii”, która została opracowana przez druha Zygmunta Bienia przy współpracy z zarządem OSP.                 

Linki do galerii:

  1. Przemarsz do kościoła oraz Msza Święta za strażaków OSP Siedliska ich rodziny oraz poświęcenie tablicy pamiątkowej.
  2. Przemarsz na boisko, przegląd pododdziałów, podniesienie flagi na maszt, powitanie gości.
  3. Odznaczenia, przemowy gości.
  4. Zakończenie uroczystości i koncert Parafialnej Orkiestry Dętej oraz fotografia książki pamiątkowej.

 

Dołącz do nas
Google+