OSP Siedliska
Walne zebranie sprawozdawcze - podsumowanie działalności OSP za rok 2014

Walne zebranie sprawozdawcze - podsumowanie działalności OSP za rok 2014

W sobotę 31 stycznia o godzinie 17.00 w naszej remizie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze podsumowujące działalność naszej OSP za rok 2014.

Wydarzenia to zgromadziło licznie członków naszej OSP, a także przybyłych gości, a wśród nich: przedstawiciel PSP w Tarnowie - kpt Waldemar Krok, v-ce prezes Zarządu Odziału Gminnego Związku Ochotnicznych Straży Pożarnych w Tuchowie - druh Andrzej Siwak, v-ce burmistrz Gminy Tuchów - Kazimierz Kurczab, radna Gminy Tuchów Małgorzata Gacek oraz radny Gminy Tuchów i sołtys wsi Siedliska Jerzy Urbanek.

Na tym zebraniu zgromadzeni członkowie udzielili absolutorium zarządowi OSP, a także została podsumowana działalność naszej OSP za rok 2014.

Zacznijmy od udziału naszej OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Nasi druhowie w mijającym roku wyjeżdżali do akcji 12 razy. Liczba ta nie oznacza wcale, że nasi druhowie nie mieli nic do roboty, ponieważ na tą statystykę składają się też kilkunastogodzinne akcje, które były spowodowane działaniami powodziowymi w związku z bardzo intensywnymi opadami, które nawiedziały nasz region w ubiegłym roku. I tak w maju nasi druhowie prowadzili działania przeciwpowodziowe w Burzynie ( 16 maja), gdzie z brzegów wystąpiła rzeka Biała i zalała pobliskie domostwa, zabezpieczali workami z piaskiem domostwa, które były zagrożone wylewem rzeczki Siedliszczanki (15 maja). W dniu, w którym nasi druhowie prowadzili działania w Burzynie( 16 maja), nad naszą miejscowością przeszła gwałtowna burza w wyniku, której z pobliskich pól na drogi lokalne, a także drogę wojewódzką spłynął muł z pobliskich pól, w wyniku czego na drodze wojewódzkiej doszło do kolizji 2 samochodów. Nazajutrz ( 17 maja) nasi druhowie interweniowali przy powalonym drzewie, a także czyścili zamulone drogi oraz posesję, które były skutki wcześniej wymienionej burzy.
12 lipca nasi druhowie podjęli działania powodziowe w związku w wylewem rzeczki Siedliszczanki, która wdarła się do naszej remizy oraz do ośrodka zdrowia. Nasi druhowie musieli zabezpieczać też zabezpieczać pobliskie domstwa, które były zagrożone zalaniem. W tym samym dniu nasi druhowie kierowali ruchem z powodu wylewu rzeki Białej na drogę wojewódzką nr 977 w naszej miejscowości. Z pożarem nasi druhowie mieli do czynienia 1 raz, kiedy 12 lipca gasili pożar budynku gospodarczego w Jodłówce Tuchowskiej. Znacząco wzrósł udział naszych strażaków w akcjach związanych z wypadkami komunikacyjnymi tj. wyżej wymiona kolizja z 16 maja, kolizja drogowa w naszej miejscowości 1 września, zabezpiecznie wypadku w Tuchowie 20 września, kierowanie ruchem w związku z śmiertelnym wypadkiem na granicy Siedlisk i Chojnika 11 grudnia, wypadek drogowy w Siedliskach 29 grudnia, a także ze względu na wystarczające siły i środki zostaliśmy odwołani z wyjazdu do kolizji w Siedliskach 22 września. Nasi druhowie mają na koncie też jeden alarm fałszywy związany z akcją poszukiwania awionetki( Siedliska, Golana, Rzepiennik Marciszewski, Jodłówka Tuchowska), które miało miejsce 14 czerwca. W akcjach ratowniczo-gaśniczych brali m.in. udział druhowie: Krzysztof Siwak, Henryk Rąpała, Jerzy Wajda, Marek Wajda, Rafał Wajda, Sławomir Urbanek, Daniel Urbanek, Robert Czopek, Grzegorz Czopek, Stanisław Jaworski, Artur Dudek.

Sprzęt pozyskany przez naszą OSP to m.in. zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego Lucas, rzutki ratownicze, koło ratunkowe, zestawy lin ratowniczych na bębnie, kurtki przeciwdeszczowe, nóż ratowniczy, narzędzie ratownicze Hooligan, komplety szelek bezpieczeństwa, kamizelki asekuracyjne.

Nasza jednostka jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego co mobilzuje nas do intesywnego szkolenia naszych strażaków. Na dzień dzisiejszy mamy przeszkolonych i mogących brać udział w akcjach ratowniczych 24 strażaków. W tym roku planujemy przeszkolić w zakresie podstawowym kilku młodych członków naszej OSP,  którzy w związku z wiekiem przeszli z drużyny młodzieżowej do seniorów. W październiku ubiegłego roku w naszej remizie i terenie obok odbyło się szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego organizowane przez KM PSP w Tarnowie. Szkolenie to ukończyło 5 naszych strażaków. We wrześniu 4 naszych strażaków brało udział w szkoleniu z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w Tuchowie. Dzięki temu w naszej OSP jest teraz 6 osób mających szkolenie KPP. W listopadzie nasza OSP brała udział w gminnych ćwiczeniach o nazwie "Stolarnia 2014".

Działalność naszej OSP polega, także na udziale w uroczystościach patriotyczno-religijnych oraz kulturalnych, takich jak: Warta przy Grobie Pańskim w związku z Świętami Wielkanocnymi, majowy odpust parafialny na św. Stanisława Biskupa i święto św. Floriana w naszej parafii w maju, majowa peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii Św. Jana Pawła II oraz Św. Siostry Faustyny, Święto Bożego Ciała, uroczystości związane z Uchwaleniem Konstytucji 3-maja w Tuchowie, Gminne Obchody Święta św. Floriana w Tuchowie, pielgrzymka strażaków z związku z rozpoczęciem Wielkiego Odpustu Tuchowskiego w lipcu, uroczystości związane z 76 rocznicą wybuchu II wojny światowej, uroczystości związane z Dniem Niepodległości w Łowczówku oraz Tuchowie, a także VIII. Regionalne Spotkanie Opłatkowe Strażaków w Tarnowie. Nasi druhowie nie pozostali obojętni na zaproszenie księdza proboszcza Jana Wieciecha i poprowadzili Modlitwę Różańcową.

Przy naszej OSP działa kilkunastoosobwa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Na zbiórkach, które są organizowane przez naszą OSP nasi młodzi adeptci pożarnictwa poszerzają swoją wiedzę i rozwijają swoje zainteresowania związane z pożarnictwem. W ubiegłym roku 6 członków naszej MDP w składzie: Krzysztof Gacek, Artur Wróbel, Michał Grochola ( kategoria 1996-1999 ) oraz Filip Jagiełło, Patryk Wajda, Mateusz Klimek ( kategoria 2000-2004) wzięło udział w II Gminnych Halowych Zawodach Sprawnościowych MDP w Tuchowie. W kategorii 1996-1999 Krzysztofowi Gackowi udało się dostać do drugiej rundy tych zawadów i uplasował się on w pierwszej dziesiątce. Natomiast w kategorii 2000-2004 Filip Jagiełło i Mateusz Klimek dostali się do drugiej rundy. Ostatecznie Filip Jagiełło wygrał zawody, a Mateusz Klimek uplasował się tuż za podium. Należy dodać, że Filip Jagiełło wygrał te zawody drugie raz z rzędu. :) W Zespole Szkół w Siedliskach, został także przeprowadzony Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczejna poziomie szkoła podstawowa i gimnazjum. Zwycięzcy tych eliminacji wraz z reprezentantami naszej OSP ( poziom szkoły ponadgimnazjalne) brali udział w eliminacjach gminnych.

Nasi strażacy współpracują z Zespołem Szkół w Siedliskach czego przykładem mogą być marcowe pokazy na hali sportowej, gdzie strażacy w składzie: Krzysztof Siwak, Henryk Rąpała, Jerzy Wajda, Daniel Urbanek i Sławomir Urbanek zaprezentowali sprzęt i pracę strażaków, a także pokazy na rodzinnej majówce, gdzie nasi druhowie w składzie: Krzysztof Siwak, Henryk Rąpała, Sławomir Urbanek, Marek Wajda, Krzysztof Gacek i Konrad Rymarczyk zaprezentowali działania strażaków z zakresu ratownictwa medycznego, a także sam wóz strażacki.

Pod koniec roku członkowie naszej OSP w składzie: Krzysztof Gacek, Rafał Rąpała, Tomasz Antoł, Kamil Iwaniec, Albert Dudek, Konrad Rymarczyk, Mateusz Klimek, Artur Wróbel rozprowadzało kalendarze na rok 2015 po naszej miejscowości. Do rąk mieszkańców trafiło około 300 kalendarzy. Pieniądze zostaną przeznaczone na działalność naszej OSP. Za udzielone wsparcie serdecznie dziękujemy i informujemy, że została zamówiona Msza Święta w intencji darczyńców naszej OSP.

W obecnym roku nasza OSP będzie obchodzić jubiluesz 60-lecia powstania. Z tej okazji planujemy zorganizować obchody tej ważnej dla nas rocznicy. Należy dodać, że zarząd naszej OSP czynią starania o zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

 

 

Dołącz do nas
Google+