OSP Siedliska
Podnosimy swoje umiejętności - kurs KPP

Podnosimy swoje umiejętności - kurs KPP

W ostatni wtorek (13.12.2016r.) członek naszej OSP - druh Krzysztof Gacek zdał egzamin i został ratownikiem Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP).

Szkolenie to trwało od października w budynku KM PSP Tarnów. Najpierw odbywały się wykłady teoretyczne, a gdy zostały ukończone, przystąpiono do zajęć praktycznych, podczas których kursanci uczyli się, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym podczas zdarzeń.

Kurs został zakończony egzaminem teoretycznym i praktycznym. Zdanie teorii uprawniało do przystąpienia do części praktycznej. Nasz druh zdał obie części egzaminu z pozytywnym wynikiem, dzięki czemu został 6 strażakiem w naszej OSP, który posiada to bardzo ważne szkolenie. :)

Dołącz do nas
Google+