TROSZKĘ HISTORI

Ochotnicza Straż Pożarna w Zgłobicach powstała w 1928 roku. Jej założycielem był mieszkaniec Zgłobic Pan Stefan Śledź      oraz współzałożycielem był Pan Adam Marszałkowicz. Początkowo straż liczyła 9 osób. Akcje gaśnicze - głównie domów, stodół i "obejścia"- były prowadzone za pomocą sprzętu wykonanego osobiście przez członków jednostki. Jednakże w uznaniu za zaangażowanie w rozwój jednostki ówczesny wójt podarował i przekazał w posiadanie straży ręczną pompę. Zebrania drużyny strażackiej odbywały się co 2 tygodnie w domu założyciela jednostki.


Dowodem na to, iż cała społeczność żywo interesowała się działalnością straży był fakt, kiedy to właściciel dużej posiadłości w Zgłobicach Pan Adam Marszałkowicz polecił aby na terenie jego posiadłości umiejscowić obiekty straży. Na początku była to zwykła drewniana szopa, w której trzymano pompę i pozostały sprzęt.


Okres II wojny światowej był bardzo trudnym okresem dla jednostki. Część druhów została powołana do wojska by wyruszyć na front gdzie walczyli z okupantem-niektórzy z nich polegli. W okresie tym zaginęła również pompa ręczna, która do tej pory służyła straży.
Lata wyzwoleńcze jednakże były bardzo owocne. Ludność całej wsi czynami społecznymi oraz składkami pieniężnymi przyczyniła się do budowy remizy strażackiej na miejscu starej szopy, która nie pozwalała na dalszy rozwój jednostki. W roku 1956 na otwarcie i poświęcenie budynku przybyły władze powiatu tarnowskiego. Było to wielkie święto nie tylko dla straży ale i dla ludności całej wsi. Wtedy też została przekazana straży pierwsza spalinowa pompa wodna.


Rok 1961 był bardzo ważny i przełomowy. Naszej jednostce został zakupiony pierwszy samochód marki DODGE. Był to amerykański pojazd, który mógł przewozić osoby i potrzebny sprzęt na miejsce akcji. Od tego momentu dotarcie do miejsca pożaru było znacznie szybsze, co podniosło również skuteczność przeprowadzanych akcji. Samochód ten służył jednostce do roku 1975 kiedy to został przekazany OSP w Rzuchowej, a w jego miejsce jednostka otrzymała samochód marki Żuk.


W 1978 roku straż świętowała 50-lecie. Ale czymże jest taka organizacje bez sztandaru… Mieszkańcy Zgłobic po raz kolejny udowodnili, że OSP jest organizacją, na której zależy każdemu. Dlatego też został ufundowany i przekazany sztandar, który służy do dziś na wszystkich uroczystościach kościelnych, państwowych i strażackich. Druhowie Naszej straży z ofiarnością i poświęceniem ratowali osoby i mienie w akcjach gaśniczych czy też podczas innych zdarzeń ale należy pamiętać również, iż godnie i z powagą brali udział w uroczystościach kościelnych, gdzie miedzy innymi pełnili wartę honorową przy grobie Pańskim w kościele parafialnym w Zbylitowskiej Górze wraz ze strażakami z tamtejszej jednostki. Taki stan rzeczy trwał do roku 1989 kiedy to na jednym z zebrań, jednogłośnie postanowiono użyczyć budynek remizy aby mogła powstać w niej tymczasowa kaplica, gdyż nowo powstająca parafia Zgłobice dopiero rozpoczynała budowę kościoła.


Przez te wszystkie lata budynek remizy strażackiej pełnił różne funkcje-będąc stale niejako centrum wsi w tym również centrum kulturalnym gdyż w tymże budynku znajdował się klub rolnika, gdzie mieszkańcy wsi mogli się spotykać. Również sala w remizie służyła wielokrotnie jako sala kinowa o czym zapewne pamiętają już tylko nieliczni.


Zadaniem i głównym celem każdej jednostki powinien być systematyczny rozwój i podnoszenie sprawności bojowej. Dlatego też w roku 1997 przy wspólnym wysiłku i ofiarności mieszkańców Zgłobic, druhów i władz gminy zostaje zakupiony i przystosowany do pracy w OSP samochód ciężarowy marki JELCZ. Samochód bardzo znacznie usprawnił jednostkę gdyż wyposażony jest w zbiornik wodny o poj. 6000 litrów wody oraz autopompę. Dlatego też stał się ważnym autem w obronie przeciwpożarowej nie tylko na terenie gminy. W ówczesnych czasach w poszczególnych miejscowościach liczne stawy i inne zbiorniki wodne stają się rzadkością, tym bardziej samochód wyposażony w wodę jest tak bardzo potrzebny.


Obecnie druhowie Naszej jednostki, aby sprostać wymaganiom współczesnych czasów stale biorą udział w szkoleniach i kursach specjalistycznych, aby ciągle być gotowym do nowych wyzwań, jakie przed nami stale się pojawiają.

Dołącz do nas
Google+