OSP Zgłobice
Czas rozliczenia roku 2013 - walne zebranie sprawozdawcze za rok 2013

Czas rozliczenia roku 2013 - walne zebranie sprawozdawcze za rok 2013

W dniu 8 marca w remizie OSP odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków OSP KSRG Zgłobice.

Otwarcia zebrania dokonał/a Prezes dh Bartosz Łaśko. Przywitał on zgromadzonych gości.
Obecni byli:
1. Młodszy kapitan PSP dh Paweł Węc
2. Członek zarządu powiatowego ZOSP druh Grzegorz Gotfryd
3. Członek zarządu powiatu Józef Lazarowicz
4. Radny powiatowy Tomasz Stelmach
5. Dyrektor szkoły Ewa Sojat
6. ks. Andrzej Mikulski
7. Radny Gminy Tarnów Stanisław Sarad
8. Sołtys i Radny Gminy Tarnów Józef Jamróg
9. Prezes Zarządu Gminnego ZOSP druh Henryk Solak
10. Sekretarz Zarządu Gminnego OSP dh Jolanta Kałuża
11. Członek Rady Sołeckiej Tadeusz Krakowski
12. Członek Rady Sołeckiej Tadeusz Więcław
13. Członkini Rady sołeckiej i dh Katarzyna Molek
14. członkowie honorowi: Adam Jarosz; Stanisław Jagiełło
15. oraz sympatycy i darczyńcy: Stanisław Jędrzejczyk: Sławek Brożek
16. Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł
17. z-c Wójta Sławomir Wojtasik

Zgodnie z porządkiem obrad wybrano: przewodniczącego zebrania dh Jakub Winkowski , protokolanta dh Katarzyna Biel
oraz komisje:
- mandatową
- uchwał i wniosków.

Przed rozpoczęciem oficjalnej części zebrania druhowie nie zapomnieli o święcie kobiet. Prezes dh Bartosz Łaśko wraz z Naczelnikiem dh Marianem Molek wręczyli zgromadzonym panią spośród zaproszonych gości jak również swoim druhną i panią pomagającym w zebraniu w imieniu druhów kwiaty z okazji ich święta z najlepszymi życzeniami.

Na początku odczytano list Pani Poseł Urszuli Augustyn, która z racji swoich obowiązków służbowych nie mogła wziąć udziału w zebraniu.

Przedstawiono następujące sprawozdania:
- Sprawozdanie z działalności OSP oraz plan działalności przedstawił/a dh Katarzyna Molek
- sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił/a dh Katarzyna Biel
- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP przedstawił/a dh Mariusz Grzywa

W dyskusji głównym tematem były dalsze losy budynku remizy, który wymaga natychmiastowych interwencji. W odniesieniu do tematu głos zabrał Prezes OSP dh Bartosz Łaśko jak również zgromadzeni goście: dh Henryk Solak, Wójt Gminy Grzegorz Kozioł, Radny Powiatowy - Józef Lazarowicz oraz Tomasz Stelmach, dh Stefan Tadel oraz sołtys Józef Jamróg.

Głos oddano również dh Grzegorz Gotfryd – ZOSP RP, który przedstawił zakres działań Związku oraz zmiany w organizacji powiatowych zawodów sportowo pożarniczych.

W mieniu KM PSP głos zabrał dh mł ktp Paweł Węc - przeprosił w imieniu komendanta za jego nieobecności jednak obowiązki nie pozwoliły mu na obecność.
Podziękował za współpracę i liczny udział w szkoleniach. „ Na akcjach chciałbym spotykać tak wyszkolonych i wyposażonych w sprzęt druhów jak i jednostek.” - powiedział.

Kolejnym punktem było Udzielenie absolutorium Zarządowi OSP, które jednogłośnie zostało przegłosowane.

Podjęto Uchwała Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie działalności organizacyjno – programowej.

Podczas zebrania wręczono również odznaczenia
1. Odznakę Strażaka Wzorowego – wręczenia dokonała dh Grzegorz Gotfryd oraz Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł
- oznakę otrzymał dh Mariusz Haba

2. Wręczenia odznak za wysługę dokonali dh Henryk Solak oraz dh Paweł Węc
Oznaki otrzymali:
V lat
- Adam Piekarski
X lat
- Dawid Kowalski
- Jakub Winkowski
- Mariusz Grzywa
- Katarzyna Molek
- Katarzyna Biel
- Dariusz Biel
- Rafał Halibożek
XX lat
- Łukasz Halibożek
- Bartosz Łaśko
- Dariusz Damian
XXV lat
- Wojciech Karaś
- Andrzej Drużkowski

Na tym protokół zebrania zakończono i podpisano.

Zgodnie z decyzją walnego zebrania Zarząd w niezmienionym składzie uzyskał pełna aprobatę do dalszego działania, gdzie głównym priorytetem jest kwestia związana z dalszymi losami budynku remizy. Jednak nie zapomi on również o działalności zgodnie z postanowieniami statutu.

Dołącz do nas
Google+