OSP Zgłobice
Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”

W dniu 3 marca 2015 roku w budynku Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zgłobicach odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”, którego organizatorem był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy Tarnów. Turniej otworzył Prezes OSP Zgłobice dh Bartosz Łasko. Głos zabrał również Prezes Gminny ZOSP RP dh Henryk Solak, Komendant Gminny ZOSP RP dh Jan Michalik oraz dyrektor Szkoły Ewa Sojat, każdy życzył wszystkim osiągnięcia jak najlepszych wyników.

W skład komisji sędziowskiej wchodzili Prezes Gminny ZOSP RP dh Henryk Solak, Gminny Komendant dh Jan Michalik, Sekretarz Gminny ZOSP RP dh Jolanta Kałuża, Prezes OSP Zgłobice dh Bartosz Łasko oraz dh Łukasz Halibożek OSP Zgłobice, dh Sebastian Guzik OSP Wola Rzędzińska, dh Wojciech Hońdo OSP Poręba Radlna, dh Katarzyna Biel OSP Zgłobice.
W turnieju uczestniczyły reprezentacje szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Młodzież musiała wykazać się wiedzą z zakresu znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
Po ocenie testów okazało się iż w dwóch grupach wiekowych należy przeprowadzić dogrywkę.
W grupie II (14-16 lat) do współzawodnictwa stanęli Jakub Korus z 32 pkt (OSP Wola Rzędzińska) i Szymon Kuta z 32 pkt (OSP Wola Rzędzińska).
W grupie I (17-19 lat) udział wzięli Konrad Wroński 21 pkt (OSP Wola Rzędzińska) i Angelika Tadel 21 pkt. (OSP Zgłobice).
Druhowie z wylosowanych zestawów odpowiadali na trzy pytania z zakresy pożarnictwa, znajomości sprzętu oraz umundurowania.
Ostatecznie ma podstawie rozwiązanych testów oraz dogrywek w II i III grupie wyłoniono zwycięzców:
W grupie wiekowej 10 – 13 lat
zwyciężyła zajmując pierwsze miejsce Zuzanna Godek – OSP Zgłobice z 27 pkt.
drugie miejsce zajęła Oliwia Lech – OSP Biała z 26 pkt.
trzecie miejsce zajęła Sylwia Burnóg – OSP Zgłobice z 24 pkt.
W grupie wiekowej 14- 16 lat
zwyciężył zajmując pierwsze miejsce Jakub Korus – OSP Wola Rzędzińska z 35 pkt,
drugie miejsce zajął Szymon Kuta – OSP Wola Rzędzińska z 32,5 pkt,
trzecie miejsce zajął Dawid Białas – OSP Zgłobice z 30 pkt.
W grupie wiekowej 17 – 19 lat
zwyciężyła zajmując pierwsze miejsce Przemysław Sobol – OSP Wola Rzędzińska z 25 pkt.
drugie miejsce zajął Konrad Wrońsk – OSP Wola Rzędzińska z 22,5 pkt.
Trzecie miejsc zajęła Angelika Tadel – OSP Zgłobice z 22 pkt.
Zdobywcy pierwszego i drugiego miejsca będą reprezentowali Gminę Tarnów na eliminacjach powiatowych, które odbędą się 31.03.2015 r. w Tarnowie. Dla wszystkich uczestników turnieju przygotowano posiłek i nagrody.
Ponadto, każdy uczestnik turnieju dostał zestaw długopisu oraz dyplom w podziękowaniu za udział.
Za przygotowanie później posprzątanie oraz za przebieg turnieju słowa podziękowania kierujemy do druhów z naszej jednostki dh Bartosz Łasko, dh Marian Molek, Dh Katarzyna Biel, dh Łukasz Halibożek, dh Rafał Karaś oraz opiekunom, którzy przybyli z młodzieżą.
Materiał opracowała dh Katarzyna Biel
Pełna fotorelacja na naszej stronie http://ospzglobice.gminatarnow.pl/

Dołącz do nas
Google+