Historia powstania OSP Jodłówka - Wałki

              Historia straży w naszej miejscowości sięga jeszcze czasów zaborów.Jak podaje tygodnik polityczny i ekonomiczno-społeczny "Pogoń" z dnia 20 listopada 1910r. w preliminarzu funduszu administracyjnego na rok 1911 Rada Powiatowa przeznaczyła subwencję na działalność ochotniczej straży m. in. w miejscowości Jodłówka ad Wałki. Z zapisu wynika, że miejscowi druhowie otrzymali 50 koron podobnie jak w sąsiednich wsiach. Stąd można mniemać, co najmniej od 1910r. datuje się historia straży w Wałkach. Podobna subwencja została przeznaczona na utrzymanie straży w roku następnym. Z informacji zawartych monografii wsi, jej autor ks. dr Tadeusz Wolak zamieścił informację, że w 1912r. tutejszy mieszkaniec Jan Kloch wykorzystując pieniądze zgromadzone w Funduszu Kółek Rolniczych zakupił pierwszą ręczną pompę. Zakup tak znaczącego jak na owe czasy i możliwości wsi sprzętu można więc uznać jako krok milowy w rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej. Od tego momentu miejscowa ludność po siadała własny sprzęt mechaniczny do gaszenia pożarów, co niewątpliwie wprowadziło nową jakość w prowadzeniu akcji gaśniczych. Świadczy to również o rosnącej świadomości mieszkańców w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wraz ze zwiększającymi się potrzebami ludności narodziła się idea budowy własnej remizy, a właściwie szopy na sprzęt gaśniczy. I tak w 1925 roku zbudowano drewnianą szopę krytą dachówką, która stanęła blisko zakrętu drogi na obecnym terenie posesji pp. Drwalów. Od tego momentu można mówić o pierwszej "siedzibie" OSP Wałki.

533447_557585370939785_327805116_n.jpg              Jeszcze przed II wojną światową miejscowa ludność przygotowywała się do zbudowania pierwszej remizy. Zakupiono nawet część materiału budowlanego, ale wybuch wojny pokrzyżował plany na blisko 50 lat. W międzyczasie dotychczasową remizę rozebrano i przeniesiono na posesję Jana Szymańskiego, gdzie dobudowano ją do istniejącego już budynku gospodarczego. Jeden z dokumentów z 1964r. zawiera informację, że cyt. "Zebrania odbywają się częściowo w szkole podstawowej w Jodłówce ad Wałki, częściowo zaś u ob. Szymański Jana prezesa" (pis. oryg.). Dopiero w 1971r. udało się sfinalizować pomysł własnej remizy strażackiej, której uroczyste otwarcie nastąpiło 19 września tegoż roku. Od tego momentu można mówić o nowej epoce w dziejach wałczańskich strażaków.

59745_557585334273122_2125462969_n.jpg     Najstarszy dokument pisany jaki udało mi się odnaleźć na temat OSP Wałki to protokół Walnego Zgromadzenia członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłówce ad Wałki z dnia 20 stycznia 1952r. W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na problem nazewnictwa naszej wsi, które zmieniało się w okresie powojennym i w dokumentach dot. straży można zaobserwować te zmiany. Jak wynika z powyższego dokumentu w 1952r. posługiwano się nazwą Jodłówka ad Wałki (Jodłówka do Wałek) i takiej samej treści okrągłą pieczęcią. Kolejnym dokumentem jest Decyzja Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 30.10.1952r. o wpisaniu Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłówce ad Wałki do rejestru stowarzyszeń, w którym urzędnik także wymienia nazwę Jodłówka ad Wałki. W dokumencie dotyczącym składu zarządu OSP pisanym ręcznie z 19 grudnia 1964r. nadal funkcjonuje nazwa Jodłówka ad Wałki zarówno w treści pisma, jak i na pieczęci. Pierwsze przymiarki do zmiany nazewnictwa wsi można zaobserwować na niedatowanym dokumencie dotyczącym cyt. "Sprawozdania z działalności stowarzyszenia za ubiegłoroczny okres sprawozdawczy", gdzie po raz pierwszy pojawia się prostokątna pieczęć z nazwą wsi: JODŁÓWKA ad Wałki. Niby nic, a jednak jest różnica. Łatwo zauważyć zmianę zapisu poprzez zastosowanie dużych liter w nazwie JODŁÓWKA i małych w nazwie Wałki. Przypadek czy zamysł? Chyba nie był to przypadek, bo w Protokole Walnego Zebrania z dnia 7 lutego 1971r. widnieje wyłącznie nazwa Jodłówka. Można by rzec, dokonało się. Najciekawszy jest jednak dokument dotyczący wykazu sekcji przy OSP Wałki prawdopodobnie z 1971r. (str.1 i str.2) w którym widniej cały wachlarz nazw wsi. Na pieczęci okrągłej widnieje tradycyjna Jodłówka ad Wałki, w treści Jodłówka Wałki, a na pieczęci prostokątnej Jodłówka. Widać, że przez pewien czas obie formy były uznawane. Do dzisiaj jeszcze dwukrotnie nazwa wsi ulegała zmianie. Najpierw na Jodłówka Wałki, a obecnie jest to Jodłówka-Wałki. Ta ostatnia nazwa chyba najlepiej podkreśla fakt, że tak naprawdę były to przez wiele lat dwie osobne miejscowości i żadna z nich nie powinna w tej swoistej "unii" dominować.

488342_557585260939796_1010182414_n.jpg

543819_557585057606483_2043278721_n.jpg

             Realia w jakich przyszło żyć po 45r. nie pozostawiały złudzeń co do odpowiedniej linii wszystkich socjalistycznych organizacji, które oprócz zadań do których były powołane powinny pełnić rolę tuby propagandowej, narzędzia kontroli i indoktrynacji. W oficjalnych dokumentach często musiały się więc znaleźć prawomyślne zapisy, zgodne z oczekiwaniami partii. I tak we wspomnianym wyżej protokole z 1952r. zapisano jedyną uchwałę "Podniesienie uświadomienia fachowego i ideologicznego oraz akcję zapobiegawczą". Można tylko się domyślać, że pod hasłem uświadomienie fachowe kryje się wiedza z zakresu pożarnictwa, ale pod hasłem uświadomienia ideologicznego to już tylko propaganda komunistyczna. Innym stałym elementem ówczesnego ustroju były braki i usterki. Nie ominęło to także straży, która wg protokołu z 1971r. musiała zajmować się cyt. "Usunięcie usterek po budowie Remizy Strażackiej..." Jednym słowem jeszcze nie gotowe, a już trzeba naprawiać.

   Dzisiaj trudno sobie wyobrazić jak to dawniej bywało, ale dzięki ludziom-świadkom historii i pozostałym dawnym sprzętom strażackim możliwa jest podróż w krainę wyobraźni. Zapraszam do odwiedzenia galerii poświęconej Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłówce Wałkach, w której zamieszczam zdjęcia wykonane dzięki uprzejmości Pana Mariana Korusa, który udostępnił swoje zbiory dla celów tej strony. Informacje na temat historii OSP Wałki zaczerpnąłem z publikacji ks. dr Tadeusza Wolaka "Dzieje wsi i parafii Jodłówka-Wałki" .

 

 

561284_557585047606484_135569741_n.jpg

 563611_557585174273138_1539558045_n.jpg

Dołącz do nas
Google+