OSP Jodłówka-Wałki
XII Małopolska Pielgrzymka Strażaków do Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II w Łagiewnikach

XII Małopolska Pielgrzymka Strażaków do Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II w Łagiewnikach

20 października 2013 r. w Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II miała miejsce XII Małopolska Pielgrzymka Strażaków w Łagiewnikach. Mszy świętej w intencji strażaków przewodniczył Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz.

W tym roku pielgrzymka miała bardzo szczególny charakter, ponieważ strażacy uczcili 50-lecie Kapłaństwa J.E. Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza Metropolity Krakowskiego.

Przed rozpoczęciem Mszy Św. na placu przed świątynią w obecności tysięcy strażaków odbyła się doniosła uroczystość podczas, której Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Dh Waldemar Pawlak wraz z Prezesem ZOW ZOSP RP w Krakowie Dh Edwardem Siarką i Komendantem Głównym PSP gen. brygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem dokonali odznaczenia J.E. Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza Złotym Znakiem Związku OSP RP - najwyższym odznaczeniem Związku OSP RP, nadanym przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie nadało Księdzu Kardynałowi Złotą Tarczę Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, która również wręczono J.E.

Bezpośrednio przed Mszą Św. strażacy – przedstawiciele poszczególnych Zarządów Oddziałów Powiatowych ZOSP złożyli J.E. Księdzu Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi życzenia i dary z okazji przypadającego jubileuszu w wyrazie podziękowania za jego opiekę i modlitwę.

Uroczystość uświetniła orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobczycach oraz asysta dwóch kompanii honorowych OSP z gminy Poronin oraz kompanii reprezentacyjnej powiatu tarnowskiego.

Wśród zgromadzonych strażaków w modlitwie uczestniczyli licznie zgromadzeni goście m.in.: Parlamentarzyści, przedstawiciele Zarządu Głównego ZOSP RP z Dh Waldemarem Pawlakiem i Dh Teresą Tiszbierek V-ce Prezes ZG ZOSP RP, Komendant Głównym PSP gen. brygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem, V-ce Wojewoda Małopolski - Andrzej Haręźlak, Dh V-ce Prezesi, członkowie Prezydium i Zarządów Oddziałów Wojewódzkiego. Przedstawiciele ZO Powiatowych i Gminnych ZOSP RP woj. małopolskiego, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej ; Małopolski Komendant Wojewódzki nadbrygadier Andrzej Mróz, Z-ca szkoły Aspirantów PSP w Krakowie bryg. Sławomir Wojta, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Pani Małgorzata Mrugała, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie województwa małopolskiego. Przedstawiciele Komend Miejskich i Powiatowych PSP z województwa małopolskiego, Księża Kapelani strażaków oraz przedstawiciele mediów.

W pielgrzymce uczestniczyło około 300 pocztów sztandarowych OSP a także liczna rzesza strażaków wraz z rodzinami głównie z województwa małopolskiego ale również z opolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Na zakończenie Mszy św. Dh Prezes Waldemar Pawlak i Dh Prezes Edward Siarka wraz z gen. brygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem i nadbrygadier Andrzejem Mrózem podziękowali Ks. Kardynałowi za przewodnictwo w Mszy św. i pielgrzymki a Ks. Biskupowi Kazimierzowi Górnemu za wygłoszenie homilii do zgromadzonych w Sanktuarium

Razem z Naszą jednostką były także jednostki z Gminy Tarnów.

cała galeria: http://www.zosprp.malopolska.pl/gallery.php?action=show_gallery&gallery=67

Dołącz do nas
Google+