OSP Ryglice
Uroczyste przekazanie samochodów dla OSP

Uroczyste przekazanie samochodów dla OSP

Uroczystość przekazania samochodów dla OSP z woj. małopolskiego 14 stycznia 2014 r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyło się oficjalne przekazanie samochodów ratowniczo–gaśniczych do 27 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu woj. małopolskiego zakupionych w ubiegłym roku dzięki dotacjom Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz poszczególnych szczebli samorządu.

W uroczystości uczestniczył m.in. gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz – komendant główny PSP i dh Waldemar Pawlak – prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, a także, nadbryg. Andrzej Mróz – małopolski komendant wojewódzki PSP, st. bryg. Bogusław Kogut – komendant Szkoły Aspirantów PSP – gospodarz spotkania, bryg. Władysław Kulig – kapelan strażaków małopolskich, v-ce prezesi ZOW ZOSP RP oraz prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych Związku OSP RP, Józef Kała – v-ce prezes WFOŚiGW w Krakowie oraz samorządowcy województwa małopolskiego burmistrzowie i wójtowie. Przy padającym deszczu przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych wraz ze starostami, burmistrzami i wójtami odebrali w sposób symboliczny pojazdy, które będą służyły społeczności lokalnej w wielu małopolskich gminach. W imieniu mieszkańców gminy Ryglice oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryglicach nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Iveco odebrali: Burmistrz Ryglic Teresa Połoska, prezes OSP Wiesław Siedlik, naczelnik OSP Wojciech Gieracki oraz Jan Żygłowicz.

Dołącz do nas
Google+