OSP Ryglice
OSY I SZERSZENIE- JAK SOBIE RADZIĆ???

OSY I SZERSZENIE- JAK SOBIE RADZIĆ???

Każdego roku w okresie letnim pojawia się problem z gniazdami szerszeni oraz os, które nie tylko są uciążliwe, ale również mogą stanowić realne zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka. Profilaktyka i zapobieganie jest najważniejsze...

Każdego roku w okresie letnim pojawia się problem z gniazdami szerszeni oraz os, które nie tylko są uciążliwe, ale również mogą stanowić realne zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka.
Profilaktyka i zapobieganie jest najważniejsze...

Pojawienie się gniazda owadów błonkoskrzydłych w budynku nie jest zdarzeniem nagłym, dlatego właściwie prowadzona administracja budynku może skutecznie uniemożliwić zakładanie gniazd przez te owady. Łatwiej bowiem jest zapobiegać, niż walczyć z założoną już „kolonią” szerszeni czy os. Dlatego, aby uniemożliwić owadom zakładanie gniazd, należy wiosną przeglądać szopy, altanki, poddasza budynków mieszkalnych i usuwać z nich zauważone zaczątki gniazd. Wszystkie otwory w budynku, którymi mogą przedostać się do środka owady należy zabezpieczyć siatką ochronną lub uszczelnić innym materiałem.
Gdzie zgłaszać zagrożenie?
Ochotnicza Straż Pożarna w Ryglicach informuje, iż w myśl wprowadzonych zasad, dyspozytor przyjmujący zgłoszenie, po analizie uzyskanych od osoby zgłaszającej informacji, może uznać interwencję zespołu ratowników straży pożarnej za bezzasadną, w przypadku braku bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi. Zaproponuje wówczas zgłaszającemu alternatywne rozwiązanie, kierując go do wyspecjalizowanych firm zajmujących się likwidacją gniazd tych owadów.
Interwencje straży pożarnej związane z owadami błonkoskrzydłymi podejmowane będą wyłącznie w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi w obiektach, w których przebywają grupy dzieci lub osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. W takich przypadkach przewiduje się doraźną ewakuację tych osób poza strefę zagrożenia i podjęcie niezbędnych działań zmierzających do usunięcia owadów.
Pragniemy również przypomnieć, że zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu należy do właściciela lub zarządcy obiektu. Zwracamy się z prośbą o zrozumienie i nie przekazywanie nieprawdziwych informacji o zagrożeniu życia lub zdrowia jeśli takowe zagrożenie nie występuje. Wyjazd zastępu w nieuzasadnionym przypadku spowoduje zgodnie z procedurą działań opisaną w „Zasadach postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych ..” zabezpieczenie terenu działań, ewakuację osób z obiektu, i nakazanie zgodnie z Prawem budowlanym, zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu jego właścicielowi lub zarządcy.
Zdarzenia związane z wystąpieniem owadów błonkoskrzydłych z natury rzeczy nie są zazwyczaj zdarzeniami nagłymi i odpowiednio prowadzona administracja obiektu i terenu skutecznie uniemożliwiłaby zagnieżdżenie się w nim owadów. Pamiętajmy równocześnie, że każdy z nas w tym czasie może potrzebować pomocy. Nieuzasadniony wyjazd strażaków w miejsce, gdzie nie ma konieczności ich interwencji, powoduje, że mogą oni nie przybyć na czas tam, gdzie są potrzebni i niezbędni, a każda sekunda opóźnienia może kosztować utratę życia lub zdrowia osób naprawdę potrzebujących pomocy.

Dołącz do nas
Google+