OSP Ryglice
Zebranie walne

Zebranie walne

W sobotę 14.02.2015 roku w remizie OSP odbyło się zebranie walne sprawozdawcze za rok 2014 Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryglicach. Wśród przybyłych gości byli: Zastępca Burmistrza Ryglic Anna Gieracka, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie Robert Kłósek, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Andrzej Witek, Radni Gminy Ryglice: Krystyna Bochenek, Paweł Janiec, Jacek Wojtowicz oraz członkowie jednostki zarówno czynni, honorowi jak i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza...

W sobotę 14.02.2015 roku w remizie OSP odbyło się zebranie walne sprawozdawcze za rok 2014 Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryglicach. Wśród przybyłych gości byli: Zastępca Burmistrza Ryglic Anna Gieracka, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie Robert Kłósek, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Andrzej Witek, Radni Gminy Ryglice: Krystyna Bochenek, Paweł Janiec, Jacek Wojtowicz oraz członkowie jednostki zarówno czynni, honorowi jak i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Po przywitaniu gości przez prezesa jednostki druha Wiesława Siedlika minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w ubiegłym roku druhów: Alfreda Ryznara, Czesława Poręby oraz Jana Grzeni. Następnie przystąpiono do przedstawienia sprawozdań z działalności jednostki. W ubiegłym roku jednostka interweniowała 108 razy (w tym 10 pożarów, 12 zdarzeń drogowych oraz 86 miejscowych zagrożeń, na które głównie składały się akcje związane z usuwaniem skutków ulew i burz). Oprócz udziału w akcjach ratowniczych strażacy jednostki brali czynny udział również w innych wydarzeniach takich jak: uroczystości kościelne (warta przy Grobie Pańskim, procesje eucharystyczne Bożego Ciała, peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego, odpust parafialny oraz Wielki Odpust Tuchowski), obchody rocznicowe 3 maja, odzyskania niepodległości, zabezpieczenie dożynek gminnych i Festiwalu Kultury Pogórzańskiej oraz pokazy ratownictwa technicznego podczas koncertu charytatywnego przy ZSP w Ryglicach. Oprócz tego druhowie brali udział w licznych szkoleniach mających na celu lepsze przygotowanie ich do udziału w akcjach ratowniczych. W roku ubiegłym miała również w naszej jednostce kontrola gotowości bojowej, podczas której sprawdzany był stan wyposażenia jednostki, jej wyszkolenie oraz mobilność. Ocena uzyskana była bardzo dobra. 31 sierpnia na boisku w Joninach odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze w których drużyna seniorów zdobyła I miejsce a MDP III miejsce. Pod koniec roku druhowie naszej jednostki odwiedzili domy mieszkańców Ryglic roznosząc kalendarze strażackie. W tym miejscu dziękujemy za ich serdeczne przyjęcie. Jak co roku dzięki dotacjom z Urzędu Miejskiego, powiatu oraz z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jednostka została doposażona w nowy sprzęt: detektor wielogazowy (badający skład powietrza, wykrywający niebezpieczne substancje m.in. czad), defibrylator AED, sanie lodowe oraz wiele innego drobnego sprzętu i wyposażenia.
Po przedstawieniu sprawozdań przewodniczący Komisji Rewizyjnej wystąpił z wnioskiem o udzielenie zarządowi absolutorium, który walne zgromadzenie przegłosowało jednogłośnie. Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich wystąpieniach komplementowali działania jednostki, dostrzegali dobrą współpracę oraz życzyli dalszej owocnej i skutecznej pracy na rzecz lokalnej społeczności, jak najmniej wyjazdów do akcji a jak już to tyle samo wyjazdów co i szczęśliwych powrotów. Na tym zakończono część oficjalną. Jak się później okazało strażak musi być w pełnej gotowości do działań w każdej chwili, bo już 4 godziny po zakończeniu zebrania druhowie naszej jednostki udali się do Jonin do gaszenia płonącej sadzy w kominie.

Dołącz do nas
Google+