Historia OSP Lisia Góra

Straż w Lisiej Górze powstała w 1886 roku. Było to wówczas pierwsze tego typu stowarzyszenie na terenie dzisiejszej gminy Lisia Góra. Założycielami byli ks. Józef Kumer - wikariusz parafii Lisia Góra, Antoni Burek - kierownik miejscowej szkoły i Józef Ciochoń - późniejszy komendant jednostki. Poświęcenie pierwszej sikawki ręcznej odbyło się w 1887 roku przy kościele parafialnym z udziałem orkiestry dętej. Rejon działania straży obejmował obszar parafii, do której należały wsie: Lisia Góra, Śmigno, Pawęzów, Łukowa, Kobierzyn, Breń, Stare Żukowice, Nowe Żukowice, Zaczarnie i Nowa Jastrząbka. W roku 1934 za komendantury Władysława Ciężadło wystawiono remizę murowaną z funduszy własnych i miejscowej ludności. Rok później zakupiono kolejną ręczną sikawkę i wóz konny dostosowany do celów pożarniczych.
W okresie II wojny światowej okupant w remizie zorganizował koszary, a w 1944 roku, podczas wysiedlenia ludności ( do Lisiej Góry zbliżał się front) strażackie sikawki zostały wywiezione przez Niemców w nieznanym kierunku.
Po wyzwoleniu skompletowano sprzęt. Składał się on z sikawki ręcznej, wozu konnego i drabiny Szczerbowskiego. W 1947 roku otrzymano z komendy powiatowej Straży Pożarnej w Tarnowie motopompę M – 200. W 1952 roku została zamieniona na model M – 800. W 1959 roku druhowie zakupili samochód ciężarowy Opel Blitz. Tego samego roku roku otrzymali z komendy w Tarnowie syrenę elektryczną którą zamontowano na dachu remizy. W 1965 roku zakupiono samochód Gaz – 51 pozyskany z demobilu, z jednostki wojskowej w Szczecinku. W ciągu kolejnych lat pojazd został przebudowany i dostosowany do celów pożarniczych.
22 maja 1966 roku zorganizowano uroczystość 80 – lecia OSP, którą uświetnił występ zespołu pieśni i tańca „Rzeszowianie”. W 1974 roku strażacy z Lisiej Góry otrzymali z Zakładów Azotowych w Tarnowie kompletny samochód strażacki z beczką Star – 25. Ówczesnymi kierowcami pojazdów byli: Zbigniew Stachura (Star – 25) i Tadeusz Kozioł (Gaz – 51).
W 1975 roku zakupiono działki przeznaczone na budowę nowej remizy; 6-arową od Agaty Wójcik i 24-arową od Wojciecha Stono. Już po kilku miesiącach wykonano przepust drogowy z rur żelbetowych na dojazd do parceli.
Wcześniej bo w 1970 roku, zakupiono działkę o powierzchni 10 arów od Tadeusza Chudzika przeznaczoną na zbiornik pożarowy. Już po roku oddano do użytku obiekt składających się z 8 połączonych ze sobą studzien o łącznej pojemności 12 metrów sześciennych wody. W 1987 roku z funduszy uzyskanych z zabaw zakupiono parcelę i 20 tys. sztuk cegły.
7 maja 1989 roku podpisano akt erekcyjny wymurowania kamienia węgielnego pod budowę Domu Strażaka w Lisiej Górze. W trosce o zapewnienie odpowiednich warunków lokalnych do prowadzenia chlubnej i bardzo potrzebnej działalności OSP, członkowie tejże jednostki przy udziale miejscowej społeczności, Urzędu Gminy i Gminnej Społeczności „Samopomoc Chłopska” podjęli decyzję o wybudowaniu nowoczesnego budynku wielofunkcyjnego. W społecznym komitecie działali: Genowefa Armatys, Józef Bartosz, Wojciech Bogacz, Mieczysław Dobek, Bronisław Duź, Józef Kornaus, Tadeusz Kozioł, Władysław Starzyk, Marian Taraszka, Julian Tokarz, Stanisław Wajda, Kazimierz Walus. Rok wcześniej strażacy rozpoczęli zbiórkę na inwestycję, wśród mieszkańców i Polonii Amerykańskiej. Zebrano wówczas 630 tys. złotych i 4 tys. dolarów.
Po czterech latach budowy, 9 maja 1993 roku dokonano uroczystego oddania do użytku Domu Strażaka w Lisiej Górze. Stało się to przy udziale wszystkich jednostek z terenu gminy wraz z władzami, wójtem Stanisławem Wolakiem i przewodniczącym Rady Gminy Janem Kucą, prezesem zarządu gminnego Związku OSP RP Stanisławem Ciochoniem i komendantem gminnym OSP – Marianem Jasnoszem oraz przedstawicielami Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie. Ówczesny proboszcz ks. Dr Franciszek Ozorka poświęcił nowy budynek i sztandar jednostki, prezentowany przez Eugeniusza Okarmę, naczelnika Mariana Taraszkę i sekretarza Bronisława Duzia. Sztandar Został udekorowany Złotym Znakiem Związku.
W 1994 roku stary budynek strażnicy przekazano na Gminną Bibliotekę Publiczną w Lisiej Górze. Używane do tych czasów samochody (Star-25 i Gaz-51) z powodu wyeksploatowania zostały skasowane. Ich miejsce zajął nowy pojazd dostosowany do celów pożarniczych – Żuk otrzymany z komendy wojewódzkiej PSP w Tarnowie. W 1999 roku druhowie podjęli uchwałę o zakupie dużego samochodu z beczką. Dofinansowanie z budżetu Rady Gminy w Lisiej Górze na zakup tego samochodu nie było możliwe ze względu na budowę hali sportowej i innych inwestycji. Na zebraniu OSP Lisia Góra wraz z radnymi gminnymi Józefem Wojciechowskim i Andrzejem Pyrkiem – mieszkańcami wisi Lisia Góra, podjęto decyzję o zakupie pojazdu za granicą. I tu z pomocą przyszedł rodak, ks. Dr. Mieczysław Pyrek – proboszcz parafii pod wezwaniem św. Wincentego i św. Franciszka w niemieckiej Getyndze. Dzięki ofiarności parafian druhowie otrzymali samochód gaśniczy Magirus Deutz 170d z 1970 roku, którego przekazanie odbyło się 11 kwietnia 1999 roku. Ze strony gminnych władz samorządowych w uroczystości tej wzięli udział: Andzrej Pyrek – radny, brat ks. Mieczysława, Wiesław Mikuła – kierownik referatu budownictwa Urzędu Gminy, Antoni Tokarz – kierowca wozu i Robert Małecki – prezes OSP Lisia Góra. Transport do Niemiec zapewnił Gminny Ośrodek Kultury.
Do najważniejszych wydarzeń z życia jednostki można zaliczyć uhonorowanie wieloletniego komendanta Mariana Taraszki medalem honorowym im. Bolesława Chomicza nadanym przez ZOSP RP w 2003 roku.
W 2006 roku z inicjatywy mieszkanki Lisiej Góry, radnej powiatowej lek. med. Anny Grabczyńskiej jednostka OSP Lisia Góra otrzymała samochód marki Ford Transit z 1975 roku od Starostwa Powiatowego w Tarnowie .
Tego samego roku, podczas zebrania druhów zrodziła się myśl o zbudowaniu obelisku w hołdzie wszystkim strażakom i kontynuowaniu działalności OSP Lisia Góra niosącym pomoc społeczeństwu w walce z żywiołami. W rocznicę 120-lecia powstania jednostki została zorganizowana uroczystość, w której udział wzięły wszystkie straże z gminy wraz z zaproszonymi gośćmi i orkiestrą dętą z Woli Rzędzińskiej. Po zakończonej mszy św. nastąpił przemarsz na plac jednostki, gdzie dokonano poświęcenia wykonanego obelisku oraz podarowanego samochodu. Z tej także rocznicy prezydium zarządu głównego nadało jednostce medal honorowy im. Bolesława Chomicza, który wręczył wiceprezes oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tarnowie – Ksawery Stefańczyk. Medal dla jednostki podkreślił jaką ważną rolę pełni nasza jednostka w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom.
W 2006 roku dziewczęta z MDP były najlepsze podczas gminnej edycji turnieju, a na zawodach powiatowych zajęły IV lokatę.
W kolejnych latach druhowie wyrazili chęć wstąpienia w szeregi Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Ze względu na rygorystyczne normy druhowie uczestniczyli w szeregu różnych szkoleniach zarówno z zakresu ratownictwa technicznego, medycznego jaki i dowódców, kierowców. Ze względu na leciwe już samochody strażacy z OSP Lisia Góra w 2011 roku poczynili starania o zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Dzięki staraniom ówczesnego sołtysa Lisiej Góry Mariana Witka na zakup nowego samochodu budżetu sołeckiego otrzymaliśmy 90 tys. złotych. Kolejnymi dotacjami były: 50 tys. złotych z Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie, 20 tys. złotych z Gminnego Związku OSP RP, 3 tys. złotych Starostwo Powiatowe w Tarnowie 1 tys dolarów Klub Parafii Lisia Góra w Chicago. 14 sierpnia 2012 roku odebraliśmy fabrycznie nowy samochód marki Renault Master. Kluczki do samochodu zostały przekazane kierowcy Józefowi Pinasowi. Kolejnym problemem z jakim musieliśmy się zmierzyć było wyposażenie w sprzęt strażacki nowego wozu. Podczas zebrania druhów OSP odbyła się zbiórka pieniędzy na ten cel. Znaczną kwotę przekazali również mieszkańcy wsi Lisia Góra. Nie zapomnieli o nas również rodacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych – Klub Parafii Lisia Góra w Chicago przekazał 2,5 tys. dolarów. Dzięki staraniom min. poseł na sejm RP Urszuli Augustyn dnia 9 maja 2013 roku nasza jednostka została włączona w szeregi KSRG.
W 2014 roku decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie samochód marki Jelcz 620 z 1992 roku wraz z naczepą cysterną marki Metalchem Kościan z 1993 roku stacjonujący dotychczas w JRG 1 Tarnów został przekazany na rzecz naszej jednostki. Samochód ten wraz zakupionym dwa lata wcześniej Renault Master zostały przekazane a następnie poświęcone. Podczas tej uroczystości odbyło się także uroczyste włączenie w szeregi KSRG.
Dzięki staraniom wójta gminy Lisia Góra Arkadiusza Mikuły w 2015 roku został wykonany gruntowny remont remizy. Fundusze na ten cel pochodziły z budżetu gmina a także z pozyskaniu dotacji z programu Małopolskie Remizy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Również tego samego roku z pozyskanych dotacji udało się nam zakupić sprzęt wartości około 50 tys. złotych a był to min. motopompa pożarnicza Tohastu, rozpierak kolumnowy Lukas, detektor wielogazowy Tetra III.

Dołącz do nas
Google+