Początek OSP

27 marca 2004 roku powstała Sekcja Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozówce podporządkowana organizacyjnie jednostce OSP Zaczarnie. W jej szeregach uczestniczyło 11 druhów.

Kolejno uchwałą z dnia 26 lutego 2006 r. odbyło się pierwsze zebranie walne jednostki OSP Brzozówka.

Obecnie w do naszej straży należy 27 członków, z czego 8 z nich przeszło odpowiednie szkolenia i mogą uczestniczyć w akcjach. Z roku na rok grono przeszkolonych strażaków wzrasta.

Dołącz do nas
Google+