OSP Brzozówka
Zebranie Walne OSP Brzozówka

Zebranie Walne OSP Brzozówka

Zebranie Walne

18 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2019 OSP Brzozówka.
Przewodniczącym zebrania wybrany został druh Edward Stach. Następnie została sprawdzona obecność i powołane komisje:
komisja mandatowa oraz komisja uchwał i wniosków. Zarząd jednogłośnie uzyskał absolutorium, a ponadto został przyjęty
plan działania na bieżący rok kadencji zarządu oraz plan finansowy jednostki.

Dołącz do nas
Google+