OSP Brzozówka
Zebranie walne

Zebranie walne

Zebranie sprawozdawcze za rok 2017

Pod przewodnictwem prezesa Edwarda Stacha odbyło się zebranie sprawozdawcze podsumujące działalność jednostki w 2017 roku. Na wniosek Komiji Rewizyjnej jednoglosnie zostalo przyznane absolutorium dla obecnego zarządu. Ponadto przyjęto plan realizacji zadań i plan finansowy na kolejny rok. 

Wśród zaproszonych gości byli m.in:
* zastepca wójta gminy Piotr Miotła
* komendant gminny Tomasz Karnia
* przedstawicel KM PSP Tarnów kpt. Robert Niczyporuk
* radny wsi Marian Madej
* sołtys wsi Zofia Zych
* proboszcz o. Piotr Pacura
* przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy oraz członkowie wspierający.

Dołącz do nas
Google+