OSP Brzozówka
Zebranie sprawozdawczo -  wyborcze

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze

Zebranie walne i wyborcze

WJak co roku w naszej jednostce odbyło się zebranie walne, jednak tym razem także i wyborcze, ponieważ dokonano wyboru nowego zarzadu OSP. Zatem po przedstawienu wszystkich sprawozdań za ubiegły rok pracy przystapiono do wyborów.
Nowy skład zarządu :
* Prezes - Edward Stach
* Wiceprezes - Marcin Moskal
* Naczelnik - Artur Żmuda
* Zastępca naczelnika - Łukasz Szatko
* Sekretarz - Władysław Sak
* Skarbnik - Ewa Szatko
* Gospodarz - Krzysztof Sak
* Kronikarz - Piotr Kozioł
* Członek zarządu - Bogumił Moskal

Dołącz do nas
Google+