OSP Brzozówka
Wyjazd gospodrczy

Wyjazd gospodrczy

Wycinka drzew

Wyjazd gospodarczy na polecenie wójta do m. Stre Żukowice do pomocy miejscowej jednostce przy usuwaniu zagrażających drzew.
Sis:
* SH 18 OSP Brzóżwka
* GBA Rt OSP KSRG Stare Żukowice

Dołącz do nas
Google+