OSP Brzozówka
Wyjazd Gospodarczy

Wyjazd Gospodarczy

Wraz z zastępem GBA z OSP Lisia Góra na polecenie Wójta Gminy udaliśmy się do usunięcia drzewa, które niebezpiecznie zagrażało na terenie wsi Lisia Góra. Prace przy wycince trwały blisko 10 h. Trudność powodowała obecność linek energetycznych i telefonicznych oraz bliska lokalizacja budynków mieszkalnych.


Sis:
* SH 18 - 377[K]36 OSP Brzozówka
* GBA - 379[K]39 OSP KSRG Lisia Góra

Dołącz do nas
Google+