OSP Zawoja Górna
Coroczne Walne zebranie sprawozdawcze za miniony rok 2013

Coroczne Walne zebranie sprawozdawcze za miniony rok 2013

W dniu 15 marca bieżącego roku o godzinie 17:00 w naszej Remizie OSP Zawoja Górna odbyło się coroczne Walne zebranie sprawozdawcze za miniony rok.

W dniu 15 marca bieżącego roku o godzinie 17:00 w naszej Remizie OSP Zawoja Górna odbyło się coroczne Walne zebranie sprawozdawcze za miniony rok. W zebraniu, oprócz naszych druhen i druhów, uczestniczyli:

- Wójt Gminy Zawoja/Prezes Gminny OSP – Tadeusz Chowaniak

- Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej – kpt. inż. Artur Chowaniak

- Komendant Gminny OSP – Zdzisław Kozina

- Sołtys Zawoi Górnej – Czesława Tomczak

- Radni Gminy Zawoja – Barbara Marek i Józef Kozina.

Zebranie prowadził druh Zbigniew Jordanek.

            W trakcie zebrania, uroczyste ślubowanie strażaka ochotnika, złożył Łukasz Wojtowicz, który wstąpił w szeregi naszej OSP.

W pierwszej kolejności zostało przedstawione sprawozdanie z działalności za miniony rok. Sprawozdanie to zaprezentował druh Prezes – Stanisław Baraniec, który podziękował wszystkim druhom za duże zaangażowanie w działalność naszej jednostki. Podczas tego sprawozdania zostało wręczone podziękowanie Radnemu – Panu Józefowi Kozina, za bezinteresowną pomoc i bezpłatne wykonanie remontu schodów wejściowych do naszej Remizy. Pan Józef jest dowodem na istnieje ludzi na których zawsze można polegać – oby więcej takich osóbJ

Dalej, druh Skarbik - Ignacy Grończak przedstawił sprawozdanie  finansowe. W dalszej części zebrania, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, druh Józef Konieczny wygłosił sprawozdanie Komisji. Komisja Rewizyjna stwierdziła, ze Zarząd OSP Zawoja Górna działa prawidłowo, rzetelnie wykonuje swoje obowiązki i dba o rozwój i dobre imię naszej jednostki. Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę w swoim sprawozdaniu na bardzo duże zaangażowanie młodych druhów w działalność OSP.

Głos zabrał również Przedstawiciel PSP, kpt. inż. Artur Chowaniak, który podziękował za dobrą współpracę.

Zarządowi OSP Zawoja Górna zostało udzielone absolutorium za okres sprawozdawczy.

Podczas zebrania przyjęto następujące wnioski do realizacji:

- wymiana drzwi garażowych,

- wykończenie kotłowni,

- wykończenie garażu (posadzka),

- dokończenie elewacji.

Dołącz do nas
Google+