HISTORIA OSP w Juszczynie

Pierwsze zebranie OSP Juszczyn odbyło się w dniu 08.08.1948 r. w siedzibie tutejszej szkoły podstawowej. Organizatorami zebrania byli: Włoch Józef i Surzyn Kazimierz. Na tym to zebraniu został wybrany pierwszy zarząd OSP w następującym składzie:

Prezes: Migas JanKomendant: Grzechynka JózefSekretarz: Gigoń EdwardSkarbnik: Gigoń Józef

Członkami zarządu zostali:

Włoch JózefCeremuga JózefCzarniak Stanisław

Brak było Komisji Rewizyjnej. Gośćmi honorowymi tego zebrania byli druhowie: Prezes OSP Maków Podhalański Lorenc Benedykt i Prezes OSP Białka Woźny Jan.

Całość dokumentów z tego pierwszego historycznego zebranie została szybko skompletowana i zawieziona do Państwowej Komendy Straży Pożarnej w Wadowicach, w celu zarejestrowania nowej jednostki i przydzielenia jej zadań bojowych.

Początki działalności Zarządu były bardzo trudne. Jednostka nie posiadała sprzętu bojowego, nic też dziwnego, że na pierwszym posiedzeniu podjęto uchwałę aby wziąć pożyczkę w Banku Spółdzielczym w Makowie Podhalańskim na zakup motopompy M-200, parę odcinków węży oraz syrenę alarmową ręczną. Taki nabyty sprzęt był pieczołowicie przechowywany w Domu Katolickim.

Wymieniony Zarząd pracował w składzie niezmienionym przez okres dwóch kadencji. W tym też czasie jednostka aktywnie uczestniczyła w licznych akcjach gaśniczych na terenie wioski i w sąsiednich miejscowościach.

Prócz osób wcześniej wymienionych byli również inni druhowie, którzy włożyli ogromny wkład w powstanie naszej straży:

Kaczmarczyk JózefTokarz WincentyMajrzak JanSarna PiotrCeremuga StanisławDyrcz ZygmuntMarszałek StanisławMędrala WładysławBierówka FranciszekKaczmarczyk WładysławSałapatek StanisławKlimala EdwardBorowy Stanisław

Kolejny Zarząd obrał za cel swej działalności zakup parceli i podjęcie budowy własnej remizy. Zarząd w porozumieniu z ówczesnym Prezesem Kółka Rolniczego doszedł do porozumienia i w trakcie budowy bazy Kółka Rolniczego dobudowano dwa pomieszczenia na sprzęt strażacki. Nie zrezygnowano jednak w dalszym ciągu z budowy remizy strażackiej. W tym celu zakupiono od druha Głodka Antoniego parcele pod budowę remizy i wykonano na niej 40 tys. cegieł.

Posiadając pomieszczenia garażowe Zarząd począł czynić wiele starań aby uzyskać samochód. Wtedy to Komenda Powiatowa w Suchej Beskidzkiej przydzieliła nam pierwszy samochód bojowy. Była nim „Doczka”. Po kilku latach Komenda Powiatowa zamieniła nam „Doczkę” na „Lublina”. Na usilną prośbą Komenda Rejonowa w Suchej Beskidzkiej wycofała z przydziału bojowego „Lublina” i na jego miejsce przeznaczyła nam Żuka, który służył nam do czasu obecnego.

W międzyczasie zapał do budowy remizy ostygł, gdyż prowizoryczne pomieszczenia w pewnym sensie zaspakajały potrzeby dotyczące przechowywania sprzętu bojowego. Na zebraniach temat nowej strażnicy nigdy nie wygasł. Potrzeby jednostki, aby mogła dobrze realizować zadania statutowe, pokrywają się z potrzebami mieszkańców Juszczyna. Nic też dziwnego, że ponownie powstał ogromny zryw do budowy remizy. Toteż opracowano nowy plan budowy. Obecny Zarząd zwrócił się do druha Edwarda Gigonia, aby poczynił starania, by posiadana działka została wpisana do ksiąg wieczystych jako własność straży. Dużo wysiłku włożył w tą pracę druh Gigoń za jesteśmy mu wdzięczni. Prośby także zostały skierowane do działaczy Rady Sołeckiej, Radnych nie będących członkami OSP, aby pomogli rozpocząć budowę. Prośby nasze zostały przychylnie przyjęte. Z pomocą przyszła również Rada Miasta narażając się czasem na krytykę niektórych mieszkańców, którzy w sposób ograniczony widzą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych.

Budowę nowej strażnicy rozpoczęto w 1996 roku. Stan surowy budynku ukończono w 2001 roku po czym przeprowadzono samochód i sprzęt bojowy. Dwa lata później nasz jednostka wzbogaciła się o dodatkowy sprzęt: samochód Star 266, który otrzymaliśmy ze Straży Granicznej w Nowym Sączu. Latem 2004 roku pojazd przekazano do karosacji w zakładzie „Bocar” w Korwinowie koło Częstochowy. Ważnym też wydarzeniem w roku 2004 roku był fakt, że OSP Maków Podhalański przekazał naszej jednostce średni bojowy samochód pożarniczy Mercedes 1113.

Latem 2008 roku budynek remizy zyskał nowy wizerunek. Remont polegał na wykończeniu elewacji budynku strażnicy.

W roku 2011 jednostka w Juszczynie na zebraniu członków OSP przyjęła plan działań dany rok. Plan ten zakładał sprzedaż samochodu marki Mercedes oraz kupno nowszego. W związku z wymianą samochodu latem zorganizowano festyn strażacki na ten cel. Zarząd zwrócił się do rady sołeckiej o przyznanie dotacji na tą inwestycję. We wrześniu 2011 roku został sprzedany samochód bojowy Mercedes 1113, a na jego miejsce końcem października został zakupiony nowszy samochód marki Iveco EuroCargo z karosacją firmy "Sides".

Dołącz do nas
Google+