OSP Brzezinka
Pożar hali produkcyjnej

Pożar hali produkcyjnej

W dniu 8 lutego br.o godzinie 4:35 od Dyspozytora Zakładowej Służby Ratowniczej SYNTHOS otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w budynku degazacji Wydziału Polimeryzacji, na terenie firmy Synthos w Oświęcimiu.

Do zdarzenia zostały zadysponowane 2 samochody gaśnicze, wraz z cysterną i podnośnikiem z tut. JRG. Zgodnie z przyjętymi procedurami alarmowania do służby wezwano niezwocznie dodatkowych strażaków, zaalarmowano wyznaczone jednostki OSP z terenu powiatu oświęcimskiego oraz niezbędny sprzęt spoza powiatu, będący w dyspozycji Małopolskiej Brygady Odwodowej, w tym plutony ratowniczo – gaśnicze, kontenery ze środkiem pianotwórczym, podnośniki hydrauliczne. Zaalarmowano także Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego.
W kulminacyjnym momencie w działania zaangażowane było 37 zastępów straży pożarnej, w liczbie 132 strażaków oraz służby współdziałające i pracownicy Synthos, z kierownictwem na czele.

Do pożaru doszło na poziomie +22 m w budynku degazacji. Początkowo działania straży pożarnej polegały na podawaniu środka gaśniczego na dach budynku i od strony elewacji, przy użyciu działek wodno -pianowych. Działania utrudniało silne zadymienie wewnątrz hali. Po wstępnym opanowaniu zdarzenia działania gaśnicze prowadzone były również od wewnątrz budynku.

Potwierdzono informację o jednej odobie poszkodowanej (pracownik firmy Synthos), która została zabrana przez Zespół Ratownictwa Medycznego do Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu. Wg wstępnych informacji poszkodowany doznał oparzeń dłoni.

Nie stwierdzono zagrożenia chemicznego i zagrożenia wybuchem. Sytuacja cały czas jest monitorowana przez strażaków z Zakładowej Służby Ratowniczej Synthos.
Po ugaszeniu pożaru obiekt został przewietrzony i oddymiony, a siły odwodowe spoza powiatu wycofane z działań.
Działania operacyjne prowadzone przez tut. Komendę zostały zakończone.
Przyczyny zdarzenia ustala wewnętrzna komisja zakładowa.

Wg wstępych ustaleń, dopełnienie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w firmie Synthos oraz sprawne alarmowanie podmiotów ratowniczych przyczyniło się do szybkiego opanowania zagrożenia i ugaszenia pożaru.

Na miejscu akcji obecny był Małopolski Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Andrzej Mróz oraz Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu – mł. bryg. Piotr Filipek wraz z grupą operacyjną z tut. Komendy.

Jednostki ochrony przeciwpożarowej:
JRG Oświęcim, ZSR Synthos Dwory, JRG 2 Kraków, JRG 3 Kraków, JRG 4 Kraków, JRG 5 Kraków, JRG 6 Kraków, JRG 7 Kraków, JRG Skawina, JRG Wadowice, JRG Chrzanów, KW PSP Kraków (grupa operacyjna), KP PSP Oświęcim (grupa operacyjna), OSP Brzeszcze, OSP Jawiszowice, OSP Kęty, OSP Polanka Wielka, OSP Przeciszów, OSP Włosienica, OSP Oświęcim, OSP Brzezinka, TSR Brzeszcze.

Pozostałe służby:
Państwowej Ratownictwo Medyczne, Policja

 

Źródło: http://www.psposwiecim.pl/

Foto: oswiecimskie24.pl oraz faktyoswiecim.pl

Dołącz do nas
Google+